Driftseffektiviseringer

Besparelser højt på virksomhedernes dagsorden

Hele 94 % af de danske topledere har gennemført besparelser i de seneste 12 måneder. Til sammenligning gælder det ‘kun’ 74 % af de globale topledere.

71 % af de danske topledere planlægger besparelser i det kommende år. Det gælder 64 % af de globale topledere.

Disse fakta bygger på data fra PwC's omfattende og globale CEO Survey 2014. I april 2014 offentliggør vi vores danske CXO Survey, hvor du kan læse mere om de danske CXO'ers forventninger, fokus og parathed til at udvikle og investere i det kommende år.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Formuler strategien for Shared Services generation II og Outsourcing

  • Der er etableret et solidt globalt erfaringsgrundlag for arbejde med Shared Services. Det er nu på tide at formulere strategien for Shared Services Generation II.
  • Du bør også overveje hel eller delvis outsourcing af de mest modne processer.

Få indsigt i Beyond Financial Statements

  • Vigtigheden af at lave de rigtige prioriteringer er større end nogensinde før. Der bør kortlægges, hvad der reelt driver indtægter og udgifter i virksomheden, så der kan sættes målrettet ind.

Styr på pengestrømme

  • Finanskrisen har understreget, hvor vigtigt det er at have styr på sine pengestrømme og pengebindinger. Der er nu grundlag for at implementere egentlig og fuldt favnende Working Capital Management.

Vedvarende og effektivt indkøb

  • Forbedret indkøb er ikke nok. Du skal etablere vedvarende effektivt indkøb, der ikke sander til i manglende anvendelse af indkøbsaftaler, ubrugelige rekvisitionssystemer og uambitiøse samhandelskontrakter.

Finance effectiveness benchmark study