Markedstilpasning

Virksomhederne satser på eksisterende markeder

Over halvdelen af de danske topledere ser vækstmuligheder fra en øget andel af eksisterende markeder. Til sammenligning gælder det 30 % af de globale topledere.

15 % af de danske topledere sætter deres lid til at væksten skal komme fra nyskabelser af produkter/ydelser. Det gælder hele 35 % af de globale ledere.

Blot 15 % af de danske topledere regner med at se vækst fra nye geografiske markeder og 15 % fra fusioner og opkøb, hvilket er næsten på niveau med de globale topledere.

Til spørgsmålet om, hvilke lande de anser for at være de vigtigste for deres virksomheds vækst i de kommende 12 måneder, nævner 35 % af de danske topledere USA, 29 % Sverige og 24 % Tyskland.

Disse fakta bygger på data fra PwC's omfattende og globale CEO Survey 2014. I april 2014 offentliggør vi vores danske CXO Survey, hvor du kan læse mere om de danske CXO'ers forventninger, fokus og parathed til at udvikle og investere i det kommende år.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Formulér en fokuseret vækststrategi

  • Mange virksomheders strategier beskriver reelt fortsættelsen af ”business-as-usual”. Du skal prioritere skarpt, også når det gælder markeds- og kundemæssige målsætninger.
  • Kapitalallokering skal være fremadskuende og fokuseret. Den skal afspejle, hvor virksomheden tror, at den fremover skal vokse og tjene penge.

Vælg segmenter og nicher på din hjemmebane

  • Danske virksomheder har i stort antal fundet ud til de nye vækstmarkeder, og det er godt, men sommetider kan indsatser i nære markeder gennemføres med bedre afkast.
  • En virksomheds beslutninger om ”where to play” (markeder, kunder, produkter) skal bygge på en dyb forståelse af egne strategiske aktiver og strategiske kernekompetencer.

Innovationsstrategien må fokuseres

  • Det er ikke antallet af R&D kroner, der giver succes, men hvordan pengene bruges. Har du en målrettet R&D strategi, der er i tråd med virksomhedens strategi?
  • R&D ressourcer skal styres. Har du et R&D set-up, der kan levere? Er det omkostningseffektivt? Er der store satsninger med potentiale eller kun en masse små?

The PwC ESCAPE Index