Paying taxes og international skat

De forskellige internationale skattesystemer kalder på reformer

Under halvdelen af de danske topledere er enige i krav om, at multinationale virksomheder skal offentliggøre deres omsætning, overskud og skattebetalinger for hvert af de geografiske områder, de opererer i.

71 % er enige i, at det er rimeligt, at skattemyndigheder verden over frit udveksler oplysninger om virksomhederne. Det gælder kun 58 % af de globale topledere.

65 % er enige i, at det nuværende internationale skattesystem ikke er blevet ændret med henblik på at afspejle den måde, multinationale virksomheder arbejder på i dag, og at der er derfor behov for en reform.

44 % tror ikke på, at der kan opnås enighed i G8/G20 og OECD omkring indførelse af en væsentlig reform af det internationale skattesystem inden for de næste to år.

Disse fakta bygger på data fra PwC's omfattende og globale CEO Survey 2014. I april 2014 offentliggør vi vores danske CXO Survey, hvor du kan læse mere om de danske CXO'ers forventninger, fokus og parathed til at udvikle og investere i det kommende år.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Det bliver stadig mere omfattende og uigennemskueligt for virksomheder at planlægge og rapportere sin skat. Og det ser ikke umiddelbart ud til at blive nemmere i fremtiden, da vi ikke i nær fremtid kan forvente en mere ensartet beskatning på tværs af landegrænser.

De fleste virksomheder vil gerne betale den helt rigtige skat. Hverken for meget eller for lidt. Og det betyder stadig mere for virksomhedens økonomi og omdømme at ramme rigtigt. Hyppige ændringer i skattelovene sætter både danske og udenlandske virksomheder under et stort pres.