Generationsskifte med en enig familie bag

Skal du til at overdrage din virksomhed til næste generation? Et generationsskifte handler ikke kun om salget af din virksomhed. Det handler også om din livsførelse som virksomhedsejer. Ikke to generationsskift forløber ens!

Forløbet frem mod generationsskiftet kræver derfor ikke kun, at virksomheden gøres klar til overdragelse, men også, at du som den hidtidige ejer forbereder dig på de forskellige aspekter af skiftet. Det er ikke mindst vigtigt, at der står en enig familie bag.

Er I forberedt på generationsskifte?

En tilpasning af købers forhold og ejerstruktur er vigtig for, at generationsskiftet skal blive en succes. Skal købet af virksomheden ske personligt eller gennem et selskab? Har køber mulighed for at overtage skattebyrden, når virksomheden overdrages til børn eller nære medarbejdere? Skal virksomheden i stedet sælges til en ekstern køber?

Disse forhold har betydning for den pris, sælger får og for, om generationsskifte i det hele taget kan gennemføres inden for en rimelig tid.

Få rådgivning under hele forløbet 

Vi tilbyder rådgivning i hele processen omkring generationsskiftet – dvs. den indledende analyse af virksomheden, udarbejdelse af handlingsplan, klargøring af virksomheden og gennemførelse.

  • Omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskab
  • Etablering af holdingselskab
  • Strukturændring som skattefri spaltning, tilførsel af aktiver og fusion