Fonde

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Der har de seneste år været stærk fokus på fondsområdet. Dette gælder særligt de ikke-erhvervsdrivende fonde, hvor lov om erhvervsdrivende fonde er blevet ændret på en lang række områder. Ændringerne udspringer af den rapport, som Erhvervsfondsudvalget fremlagde i december 2012. Som konsekvens af den nye erhvervsfondslov er indført anbefalinger for god fondsledelse, hvor bestyrelsernes virke er i fokus.

Erhvervsfondsloven sætter derudover blandt andet fokus på uddelinger, ledelsens vederlag og transaktioner med nærtstående.

De ikke-erhvervsdrivende fondes lovgrundlag har ikke været udsat for et lignende serviceeftersyn, men der er dog gennemført enkelte ændringer.

På det skattemæssige område er der sket en reduktion af konsolideringsfradraget fra 25% til 4%.

Der stilles nye krav til fondene

Der er ingen tvivl om, at den nye erhvervsfondslov og indførelsen af anbefalinger til god fondsledelse stiller nye krav til ledelsen i de erhvervsdrivende fonde, herunder specielt bestyrelserne. Nøgleord som gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar er kommet i fokus, ligesom det stiller krav til fondene, at det offentlige tilsyn intensiveres. Det er indtrykket, at ledelserne i de erhvervsdrivende fonde har taget godt i mod de nye krav.

Derudover er momsforhold og afgiftsområdet ofte meget komplekse. Dette gælder endvidere opgørelse af den skattepligtige indkomst, hvor reduktionen af konsolideringsfradraget gør optimering af den skattepligtige indkomst endnu mere aktuel.

  • Vi kan assistere i hele processen fra de indledende overvejelser til etablering af fonden og et fondsejerskab af driftsvirksomheden.
  • Vi rådgiver om optimering af den skattepligtige indkomst.
  • Vi rådgiver om opgørelse af moms- og afgiftsgrundlaget, herunder lønsumsafgift.
  • Vi assisterer med udarbejdelse af årsregnskaber, revision samt opgørelse af fondens skattepligtige indkomst.
  • Vi kan yde rådgivning og assistance, der sikrer, at den erhvervsdrivende fond lever op til de nye lovgivningskrav og anbefalinger til god fondsledelse.
  • Vi kan sikre, at de rette informationer gives på en retvisende måde, som giver regnskabslæser et godt overblik over fondens uddelinger i overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse.

Kontakt os

Jens Olsson
Partner
Tlf: 3945 3635
E-mail

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner
Tlf: 3945 3214
E-mail

Niels Winther-Sørensen
Partner, FS Tax/VAT
Tlf: 3945 9131
E-mail

Claus Boldt
Partner, leder af ITX
Tlf: 3945 9008
E-mail

Følg PwC