Fonde

Fonde

Der er i øjeblikket stærkt fokus på fondsområdet, idet udkast til forslag til ny erhvervsfondslov er sendt til høring. Lovforslaget forventes fremlagt inden årets udgang og vil, når det vedtages, være med til at skabe øget fokus på de erhvervsdrivende fondes aktiviteter. Som noget nyt vil de erhvervsdrivende fonde fremover blive omfattet af anbefalinger om god fondsledelse, hvor fokus er rettet mod bestyrelsens virke.

De ikke-erhvervsdrivende fonde påkalder sig ikke i samme omfang omverdenens interesse, men stadig udgør de en betydningsfuld faktor på uddelingsområdet. Skattemæssigt overvejer regeringen desuden at etablere en successionsordning, som gør det lettere at etablere fonde.

Der stilles nye krav til fondene

Der er ingen tvivl om, at den nye erhvervsfondslov og indførelsen af anbefalinger til god fondsledelse vil stille nye krav til ledelsen i de erhvervsdrivende fonde, herunder specielt bestyrelserne.  Nøgleord som gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar vil være i fokus, ligesom det vil stille krav til fondene, at det offentlige tilsyn intensiveres. Disse nye krav vil sandsynligvis smitte positivt af på ledelserne i de ikke-erhvervsdrivende fonde.

Derudover er momsforhold og afgiftsområdet ofte meget komplekse. Dette gælder endvidere opgørelse af den skattepligtige indkomst.
Få rådgivning af PwC’s eksperter

  • Vi kan assistere i hele processen fra de indledende overvejelser til etablering af fonden og et fondsejerskab af driftsvirksomheden.
  • Vi rådgiver om optimering af den skattepligtige indkomst.
  • Vi rådgiver om opgørelse af moms- og afgiftsgrundlaget, herunder lønsumsafgift.
  • Vi assisterer med udarbejdelse af årsregnskaber, revision samt opgørelse af fondens skattepligtige indkomst.
  • Vi kan yde rådgivning og assistance, der sikrer, at den erhvervsdrivende fond lever op til de nye lovgivningskrav og anbefalinger til god fondsledelse.
  • Vi kan sikre, at de rette informationer gives på en retvisende måde, som giver regnskabslæser et godt overblik over fondens uddelinger i overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse.

Kontakt

Har du behov for PwC’s hjælp i forbindelse med etableringen af en fond, så kontakt os.
Jens Olsson - regnskab, revision og skat
Ebbe Hørling Nielsen - regnskab, revision og skat
Anders Storm Hansen - regnskab, revision og skat
Thomas Wraa - regnskab, revision og skat
Henrik Steffensen - regnskab og materiel fondsret
Martin Kristensen - regnskab og materiel fondsret
Niels Winther-Sørensen - skat
Søren Bech - skat
Henrik Nielsen - skat
Claus Boldt - moms, afgifter og lønsumsafgift
Mick Jørgensen - moms, afgifter og lønsumsafgift