Risikostyring og compliance er flyttet ind i bestyrelseslokalet og er blevet en væsentlig del af den aktuelle dagsorden. Selvom der ikke stilles krav om, at bestyrelsen håndterer den daglige risiko, er den stadig ansvarlig for, at der findes et effektivt rammeværk for risikostyring, der kan holde organisationens risici i skak.

Det er ledelsens ansvar at implementere en forretningsmodel, hvor risikostyring og compliance er integreret. Det er bestyrelsens ansvar at vurdere, om ledelsen har de rette medarbejdere, processer og systemer til at håndtere risikoinformationen i forhold til at kunne identificere tendenser og kommende risikoscenarier.

Kontakt
Janus Mens
Partner, Risk & Compliance
Tlf: 3945 9555
E-mail
Helle Dreyer
Director
Tlf: 3945 3212
E-mail
Lars Norup
Director
Tlf: 3945 9195
E-mail
Bo Bager
Senior Manager
Tlf: 3945 9570
E-mail