Er der balance i forholdet mellem udgifterne til hvidvaskforebyggelse og indtjeningen på jeres kunder?

Udgifterne til due diligence, transaktions-monitorering, SAR mv. skal stå i et rimeligt forhold til indtjeningen på den enkelte kunde. Kravene til hvidvaskforebyggelse forventes at stige med implementeringen af EU’s 4. AML-direktiv, hvilket fordrer yderligere udvikling af processer og it-løsninger.  Er jeres setup til forebyggelse af hvidvask effektivt nok til at holde udgifterne på et rimeligt niveau?

Konceptet for forebyggelse af hvidvask i finansielle institutter er simpelt. Alligevel oplever mange virksomheder en øget kompleksitet i processer og it-systemer, der driver udgifterne op. Ved at indkapsle kompleksiteten kan udgifterne reduceres væsentligt, og setuppet til hvidvaskforebyggelse bliver mere robust. Der er også mulighed for at outsource væsentlige dele af hvidvaskforebyggelsen til specialiserede operatører. PwC har globale erfaringer med etablering og drift at KYC-værktøjer. Hvordan vil I sikre konkurrencedygtighed, samtidig med at kravene til hvidvaskforebyggelse stiger?

40 % reduktion af udgifter til on-boarding

"Banker, der benytter PwC KYC Utility til onboarding af virksomhedskunder, har reduceret deres udgifter til onboarding med op til 40 %.", PwC

Kontakt os

Sammen kan vi finde det optimale setup til hvidvaskforebyggelse, der passer til jeres konkurrencestrategi.