Risk & Compliance - trinmodel

Hos PwC ved vi godt, at virksomheder har forskellige behov. Derfor skræddersyr vi vores fremgangsmåde, så vi finder den løsning, som passer bedst til lige netop din virksomhed. Følgende trin-model skal derfor forstås som en best practice-tilgang, som kan justeres efter behov.

 

Trin 1 - analyse/diagnosefasen

Gennem interview, hvor vi stiller fx forretningsledere, ansvarlige inden for risikostyring og direktionsmedlemmer de samme spørgsmål, vil vi kunne danne et grundlag for konklusioner og anbefalinger, som skal anvendes i den videre proces (trin 2).

Diagnosefasen vil give en bedre indsigt i, hvordan en virksomhed agerer i risikostyringsprocesser, samt et billede af organisationens risikokultur og modenhed på området. Det betyder, at vi får oplysninger om den faktiske adfærd, herunder om der er uoverenstemmelse mellem, hvordan henholdsvis medarbejdere og ledelsen agerer.

Som en del af trin 1 kan det overvejes, om der skal defineres en ”business case” – hvilken forandring ønsker vi at skabe? Det betyder, at vi kan måle ændringen fra vores baseline (”As-Is”-resultaterne af interviews) og de kriterier, vi sætter op som målsætninger.

Eksempel på analyseresultat:

Trin 2 - løsningsfasen

I løsningsfasen identificerer PwC konkrete løsninger, som efter dialog og aftale med fx en styregruppe skal præsenteres og drøftes med ledelsen.

Drøftelserne skal munde ud i konkrete beslutninger, som kan danne grundlag for den videre proces med ledelsen – og også gerne bestyrelsen.

I løsningsfasen vil PwC kunne arbejde med flere tilgange, som er målrettet til den konkrete business case.

Her til skal der udarbejdes konkrete forslag. Det kunne fx være:

  • Justeringer af rammeværket for risikostyring
  • Optimering af ledelsesrapporteringen
  • Inklusion af organisationen via kommunikation og træning
  • Proces til måling af og opfølgning på implementering af ændringerne (i forhold til business case).

Trin 3 - implementeringsfasen

I implementeringsfasen handler det om at synliggøre forandringen ved at gøre den målbar. Dette er en vigtig parameter, der gør det muligt for ledelsen løbende at kommunikere og dokumentere fremdriften. Det kan overvejes at indarbejde en monitorering af adfærdsskabende faktorer som en del af implementeringen. Opfølgningen kan være en kombination af kvantitative mål og ledelsesmæssige værktøjer. Her er det væsentligt at skabe synlighed og transparens.