Tjeklister og årsrapportmodel for finansielle virksomheder

De internationale regnskabsregler, IFRS (International Financial Reporting Standards), er en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. Reglerne er omfattende og komplicerede og ofte meget vanskelige at fortolke, når de konkrete problemstillinger skal løses.

Vi samlet nogle værktøjer, der er relevante for finansielle virksomheder, du finder beskrivelse af tjeklisterne herunder.

Årsrapport efter IFRS

Overhold de aktuelle krav til alle noter i IFRS årsrapporten. Tjeklisten gælder for alle årsrapporter og indeholder også en separat sektion med oplysningskravene i de standarder, der først træder i kraft på et senere tidspunkt. Så hvis du vælger at førtidsimplementere standarder, kan du også benytte den.

Årsrapport efter Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter

Overhold alle kravene til præsentation og noter i årsrapporter aflagt efter Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og de yderligere oplysningskrav, der findes andetsteds i lovgivningen. Den omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber.

Supplerende krav for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.v.

Børsnoterede pengeinstitutter skal i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed overholde supplerende formelle krav og oplysningskrav, når de aflægger årsrapport efter IFRS.

Download tjeklister

Kontakt os 

Hvis du kunne bruge sparring, så kontakt os.