European Market Infrastructure Regulation

Bliv klar til European Market Infrastructure Regulation (EMIR). PwC kan hjælpe dig med forståelse af kravene, så du er godt rustet til håndteringen af standardiserede OTC-derivater.

EMIR medfører flere ændringer i håndteringen af standardiserede OTC-derivater. De øgede kapitalkrav, sikkerhedsstillelse, marginkrav mv. medfører derfor en væsentlig stigning i omkostningerne ved handel med standardiserede OTC-derivater. EMIR er primært rettet mod finansielle virksomheder, men den vil have konsekvenser for (visse) ikke-finansielle virksomheder, herunder:

 • alle standardiserede OTC-derivathandler skal som udgangspunkt cleares via en central modpart
 • alle ikke-clearede OTC-derivathandler omfattes af særlige krav til risikostyring og risikomitigering
 • alle derivathandler skal indrapporteres til et transaktionsregister

Sådan kan PwC hjælpe dig

Vores eksperter kan hjælpe dig med forståelse af EMIR-kravene, så du er godt rustet til håndteringen af standardiserede OTC-derivater:

 • Sparring vedr. EMIR-kravene og forståelse af reglerne'
 • Gap-analyse og overholdelse af minimumskravene
 • Implementeringssupport og træning/workshops
 • Risikostyring og governance setup jf. §71
  • Clearing, data, rapportering, risk management for ikke-cleared produkter, sikkerhedsstillelse, dokumentation mv.
 • Benchmarking og best practice
 • Projektledelse

Kontakt os

Har du brug for sparring i forbindelse med EMIR-kravene og håndteringen af standardiserede OTC-derivater, så er du velkommen til at booke et møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Janus Mens

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9555

Bo Bager

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9570

Helle Dreyer

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC