FAIF ansøgning

Ansøgningspligt og ansøgningsfrist

FAIF-loven § 5, stk. 1 foreskriver, at enheder der udøver forvaltningsdrift senest den 22. juli 2014 enten skal registrere sig, jf. § 9 eller søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet, jf. § 11.

Hjælp med ansøgning

PwC Finansiel Services har siden 22. juli 2013 med succes assisteret flere selskaber med deres ansøgning som forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. PwC har derfor været i løbende dialog med tilsynet om fortolkning af lovgivningen og den praktiske process omkring ansøgningen. Vi har derfor et detaljeret overblik over, hvem der er omfattet og hvad de skal gøre for at overholde lovgivningen. PwC Finansiel Services kan hjælpe med udarbejdelse af ansøgning, relevante bilag samt udarbejdelse af de nødvendige forretningsgange m.v.

Kontakt os

Michael E. Jacobsen

Director, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9269

Jakob Hermann

Director, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3557

Følg PwC