Persondata

Hvordan sikrer du dine data, og helt specifikt de personlige oplysninger om kunder og ansatte, som din virksomhed ligger inde med? Med hjælp fra PwC sikrer du, at persondata i din organisation og hos tredjeparter behandles korrekt i henhold til Persondataloven, Sikkerhedsbekendtgørelsen samt den kommende EU Persondataforordning.

Få en professionel vurdering af håndtering af persondata i din virksomhed og hos tredjeparter, så du bl.a. kan opnå en sikkerhed om, at:

  • personoplysninger og andre typer følsomme data behandles efter kravene i Persondataloven, Sikkerhedsbekendtgørelsen og den kommende EU Persondataforordning.
  • de basale krav i Persondataloven er implementeret i form af autorisationer, backup og sikring af fortrolighed til personoplysninger eller andre følsomme virksomhedsdata.
  • de nedskrevne procedurer følges af medarbejderne i dagligdagen.

Sådan kan PwC hjælpe dig

Vores rådgivning vil altid været skræddersyet til din virksomheds behov, og vores eksperter kan bl.a. hjælpe dig med:

Overordnet overblik til brug for ledelsen

Med et ledelsesoverblik får du klarlagt, hvilken betydning EU Persondataforordningen får for din virksomhed, og hvad der skal være på plads for at være compliant. Desuden får du et overskueligt roadmap over nødvendige indsatsområder, så du har mulighed for at træffe beslutninger om det videre arbejde omkring efterlevelse af Persondataloven samt EU Persondataforordningen.

Modenhedsvurdering og handlingsplan for specifikke aktiviteter

En modenhedsvurdering af din virksomheds databeskyttelsesniveau vil omfatte en kortlægning af jeres nuværende niveau i forhold til behandling af personlige oplysninger i henhold til Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen, samt en vurdering af indsatsområder i organisationen i forhold til de skærpede krav i EU’s kommende Persondataforordning, inklusiv en specifik handlingsplan for disse områder.

Gennemgang af tredjepartsaftaler

Vi gennemgår jeres indgåede tredjepartsaftaler, fx med en driftsleverandør eller et udviklingshus, som eventuelt er placeret i et andet land, og assisterer jer i forhold til kravstillelse over for leverandører, så I sikrer, at jeres ønskede sikkerhedsniveau opnås.

Etablering af Data Protection Officer (DPO)

Vi tilbyder assistance i forhold til organisering, governance, udarbejdelse af processer og politikker samt implementering af DPO-rollen. Vi udbyder ligeledes et kursus i EU persondataforordning i denne forbindelse.

Lej en DPO

Ved at leje en DPO gennem PwC sikrer du, at persondata i din virksomhed behandles i henhold til kravene i Persondataloven, Sikkerhedsbekendtgørelsen og EU's Persondataforordning. Vi assisterer med implementeringen af de fornødne processer, procedurer og kontroller i henhold til lovgivningen, samt overvåger løbende effektiviteten og hensigtsmæssigheden af disse.

Hør om keyfindings fra Cybercrime Surveyen

Kontakt os

Book et møde til en uforpligtende dialog om dine behov, og hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe overblik over behandlingen af persondata i din virksomhed.