Lej en Data Protection Officer (DPO)

Den kommende EU Persondataforordningen pålægger mange virksomheder at udpege en databeskyttelsesansvarlig – også kaldet en Data Protection Officer (DPO). Som virksomhed kan du med fordel outsource denne funktion til en ekstern samarbejdspartner i kortere eller længere tid. Lejer du en DPO hos PwC, stiller vi med den fornødne ekspertise inden for databeskyttelse og sikrer forudsætningerne for, at de gældende krav om beskyttelse af persondata er på plads i din virksomhed.

Større krav og strengere sanktioner

Med den kommende EU Persondataforordning sættes den registreredes rettigheder i højsædet, hvilket ikke kun vil medføre større krav til din virksomheds persondatasikkerhed men også betyde strenge sanktioner i tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsen. DPO’en skal i kraft af sin ekspertfunktion sikre en større kontrol med din virksomheds behandling og beskyttelse af persondata, således at gældende krav overholdes.

Træk på PwC’s ekspertviden

Ved at leje en DPO hos PwC, opnår du ikke kun sikkerhed for, at de krav, der stilles i forordningen, bliver gennemført. Vores eksperter i databeskyttelse kan også påpege mulige effektiviseringer og vurdere eventuelle gevinster. På den måde kan vi hjælpe din virksomhed til fx at opnå bedre governance af informationssikkerhedsområdet og styrke modenheden i processer mv. samt kontinuerligt øge virksomhedens effektivitet i forhold til den løbende risikovurdering.

Sådan kan PwC hjælpe dig

 • DPO’ens typiske rolle. Med udgangspunkt i forordningens krav til DPO-funktionen, kan vi skræddersy den eksterne DPO’s rolle, så den passer til din virksomheds konkrete behov.
 • Udvikle og udarbejde databeskyttelsesprogrammet, politikker og retningslinjer.
 • Forestå regelmæssig evaluering og igangsætte relevante ændringer, som sikrer efterlevelse af gældende love.
 • Besvare spørgsmål samt forestå rapportering til såvel ledelsen som til myndigheder.
 • Identificere mulige forbedringer og igangsætte aktiviteter (medarbejdere, processer og teknologi) inden for informationssikkerhed.
 • Træne interne medarbejdere og sikre et samlet uddannelsesprogram.

Værdien for din virksomhen

Ved at leje en DPO hos PwC, opnår du:

 • Sikkerhed for, at gældende regler for databeskyttelse overholdes, og at din virksomheds investeringer i persondatasikkerhed giver maksimalt udbytte.
 • Fleksibilitet, da vi tilpasser vores assistance til din forretnings behov.
 • Økonomisk besparelse og forudsigelighed – du betaler kun efter dit behov og aftale.
 • Tryghed – du får en dedikeret ressource fra PwC, som har erfaring fra din branche.
 • Viden og erfaring, da en DPO fra PwC har bred og dyb forretningsforståelse og erfaring samt solid viden om persondata og informationssikkerhed.

Kontakt os

Claus Hartmann Lund
Partner, IT Risk Assurance
Tlf: 3945 3089
E-mail

Jørgen Sørensen
Partner, Security & Technology
Tlf: 3945 3554
E-mail

Mads Nørgaard Madsen
Partner, Security & Technology
Tlf: 2811 1592
E-mail

Christian Kjær
Partner, IT Risk Assurance
Tlf: 3945 3282
E-mail

Charlotte Pedersen
Director, Security & Technology
Tlf: 3945 3281
E-mail

William Sharp
Director, IT Risk Assurance
Tlf: 8932 0076
E-mail

Paw Anthony Dalgaard Nyby
Senior Manager, Security & Technology
Tlf: 3945 9738
E-mail

Claus Bartholin
Senior Manager, IT Risk Assurance
Tlf: 3945 3973
E-mail

Følg PwC