Ansættelsesforhold

Her hos PwC gør vi vores yderste for at skabe nogle rammer, som giver vores medarbejdere de bedste muligheder for at levere gode resultater - og som belønner dem for det.

Arbejde, familie og fritid

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har en sund balance mellem fritid og arbejde. Vi tror på, at det er muligt at kombinere et godt arbejds- og familieliv, hvis man har de rigtige rammer til det. Vi vil derfor gerne være med til at sikre det bedst muligt.

Vores fleksible arbejdsrammer består bl.a. af:
  • Mulighed for deltidsansættelse
  • Fleksible arbejdstider
  • 5 feriefridage - udover de 5 ugers ferie - som tildeles pr. 1. december
  • Ekstra ferie til nyuddannede medarbejdere, som endnu ikke har optjent ferie
  • Betalt fri til særlige begivenheder

Derudover tilbyder vi alle vores medarbejdere betalt barns 1. sygedag, samt fuld løn under barsel (4 uger før og 24 uger efter) til alle kvinder, som har været ansat i PwC i 2 år eller derover.

Det er samtidig vigtigt for os at opstille rammer, som muliggør, at vores medarbejdere kan lære hinanden at kende på en anden måde end gennem det faglige arbejde. Vi tror på, at dette skaber en arbejdsplads, hvor det er sjovere og rarere at være. På vores kontorer har vi derfor f.eks. aktive personaleforeninger, der arrangerer alt fra fodboldturneringer, ishockeytræning til ture i Det Kongelige Teater. Derudover arrangeres der andre forskellige sociale arrangementer såsom sommer- og julefester.

Løn

Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn, som er bestemt af såvel dine kompetencer og erfaring, som din performance. Det vil sige, at hvis du yder en ekstraordinær indsats, så afspejles dette naturligvis også i din løn.

Oveni den konkurrencedygtige løn tilbyder vi en bred vifte af personalegoder, som betyder, at dine fordele ved at være ansat i PwC ikke kun kan opgøres i den udbetalte løn.

Vi vil ikke gennemgå alle personalegoder her - meget af det kommer vi mere ind på, såfremt du kommer til samtale hos os - men vi vil fremhæve de vigtigste.

Kontante lønelementer og fleksible lønelementer

Din lønpakke kan enten være sammensat af en fast månedsløn + overtid eller en fast månedsløn + bonusordning afhængigt af hvilken afdeling, du skal arbejde i.

Derudover tilbyder vi forskellige fleksible lønelementer, herunder bl.a. medarbejderbredbånd, brobizz, massage, hjemme-PC m.m. Vi arbejder løbende på, at vores lønpakke med tiden skal komme til at indeholde flere af denne slags fleksible lønelementer.

Udover selve lønnen og de fleksible lønelementer har du - afhængig af det niveau du er indplaceret på - mulighed for at få bl.a. følgende medarbejdergoder: kontingenter, telefon, avis, bil og helbredsundersøgelse.

Kompetenceudvikling, job og karriere

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere løbende udvikler sig fagligt, såvel som personligt. Derfor tilbyder vi medarbejderne gode muligheder for at uddanne sig sideløbende med deres arbejde.

Men vi sikrer også, at medarbejderne løbende får feedback på deres arbejde gennem jobvurderinger, ligesom vi systematisk afholder årlige udviklingssamtaler, laver uddannelsesplaner og følger op på dem.

PwC har kontorer over hele verden. Det giver således mange muligheder for, at du som en del af din karriere kan blive udstationeret i f.eks. Sydney eller San Diego for en kortere eller længere periode.

Pension og forsikring

I PwC har vi valgt at have en obligatorisk pensionsordning med et pensionsbidrag på 10% af grundlønnen, dog med mulighed for at vente op til 3 år med igangsættelse af indbetaling. Desuden tilbyder PwC som den første virksomhed i Danmark et "klippekort", som giver alle medarbejdere mulighed for at få udbetalt pensionsbidraget som løn i op til fem år.

Som medarbejder i PwC er du også omfattet af vores forsikringspakke, der består af gruppeliv, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, sundhedssikring og ulykkesforsikring.