Samtale

Når du modtager en invitation til samtale, er det fordi vi har vurderet, at dine faglige og personlige kvalifikationer kunne passe til en stilling.

Husk på, at det ikke kun er os, der skal se dig an - det er også omvendt.

Inden samtalen

Når du har modtaget en invitation til samtalen, er det vigtigt, at du husker at give besked om, hvorvidt du kan komme eller ej.

Det er en god idé, at du forbereder dig grundigt og sætter dig ind i vores virksomhedsmæssige forhold.

Læs stillingsannoncen igennem igen, så du kan huske, hvad der står i den, og hvad det er for kvalifikationer, vi har søgt efter. Det er en god idé at have din ansøgning og dit CV med til samtalen, hvis der bliver spurgt ind til noget, du har skrevet.

Analyseværktøjer i PwC

PwC benytter forskellige former for analyseværktøjer ved ansættelse af nye medarbejdere. Du vil altid inden samtalen afholdes få besked om, hvorvidt du vil blive præsenteret for et analyseværktøj til samtalen. De værktøjer, vi benytter er personprofil, færdighedstest, business case og casestudies.

Personprofilen

Personprofilen er internetbaseret, hvilket betyder, at du skal sidde derhjemme og udfylde den. Du vil altid få en tilbagemelding ved samtalen. Profilen bruges som udgangspunkt for en dialog til samtalen, og sammen med ansøgningen, det personlige indtryk og dine kvalifikationer, afgøres det, om du vil blive tilbudt ansættelse hos PwC. Efter samtalen vil du få udleveret et sammendrag af profilens resultater, som du kan tage med hjem.

Selve jobsamtalen

Ansættelsessamtaler foregår som regel på det kontor, hvor du har søgt ansættelse. I forløbet kommer du til at møde forskellige personer fra PwC. Hovedreglen er, at du til den første samtale vil møde afdelingslederen af den pågældende afdeling eller en repræsentant herfra. Senere i forløbet møder du også en HR-konsulent.

Samtalen afklarer hovedsagligt dine personlige kvalifikationer, da vi har vurderet dine faglige kompetencer ud fra din ansøgning og dit CV.

Når du melder din ankomst i receptionen, bliver du som regel hentet af den eller de personer, du skal have samtale med. Du vil som oftest være informeret om, hvem der deltager i samtalen på forhånd.

Som regel bliver du bedt om at give en kort præsentation af dig selv. Selvom intervieweren har læst din ansøgning, vil vi gerne høre dig selv fortælle om dine kvalifikationer. Du kan f.eks. lægge ud med at fortælle om dine faglige kvalifikationer, du har opnået fra skole eller tidligere ansættelser. Herefter kan du fortælle om dine øvrige interesser. Uanset hvad du vælger at fortælle, giver det altid et godt indtryk af dig som person, hvis du formår at have et aktivt liv ved siden af dit studie/arbejdsliv.