At arbejde hos PwC

Hos PwC i Danmark er den viden og rådgivning, som vi tilbyder vore kunder, essentiel. Vi sørger for, at alle vore medarbejdere løbende videreuddanner sig, så vi altid kan tilbyde den mest kvalificerede rådgivning. Dertil er det vigtigt for os at tilbyde vore medarbejdere gode arbejds- og ansættelsesforhold.
Læs mere i venstremenuen.

PwC er organiseret med tre service lines:

Advisory udfører rådgivningsopgaver inden for en lang række emner

Du vil blive tilknyttet et specifikt kompetenceområde. Arbejdet foregår ofte i tværgående teams, der sammensættes i forhold til den enkelte opgave. I Advisory er mange forskellige uddannelsesretninger repræsenteret, blandt andet ingeniører, økonomer, dataloger, jurister, aktuarer, samfundsfaglige og naturligvis også revisorer. Advisory er repræsenteret på vores kontorer i København og Aarhus.
Læs mere om Advisory

Assurance udfører revision og regnskabsrådgivning

I Assurance har langt de fleste medarbejdere en revisionsmæssig baggrund, hvor de enten starter som HH’er, HD’er, HA’er eller cand.merc.aud'ere med det sigte at videreuddanne sig til statsautoriseret revisor. Der er dog også medarbejdere med en anden økonomisk uddannelse som f.eks. cand.merc.fir, som deltager i revisions- og rådgivningsopgaverne sammen med revisorerne. Assurance er repræsenteret på alle vores kontorer i Danmark.
Læs mere om Assurance

Tax rådgiver om skat, moms og afgifter

Hovedparten af medarbejderne i Tax afdelingen har en baggrund som jurister, cand.merc.jur, statsautoriserede revisorer eller har en uddannelse fra skatteforvaltningen. Tax er repræsenteret i København og Aarhus.
Læs mere om Tax

Derudover er der en række interne service afdelinger, som betjener alle PwC’s kontorer.