Du vokser både fagligt og personligt som statsautoriseret revisor

I november bestod Kristian Rath fra Odense sin mundtlige revisoreksamen og kan nu kalde sig statsautoriseret revisor. Kristian arbejder som senior manager på PwC’s kontor i Odense med fokus på rådgivning og revision af små og mellemstore virksomheder på Fyn. I løbet af karrieren har Kristian både arbejdet i andre revisionshuse og arbejdet godt to år i LEGO-koncernens skatteafdeling, inden han påbegyndte SR-uddannelsen og startede i PwC.

Nu giver du den alt, hvad du har

Om uddannelsen fortæller Kristian: ”Det hårdeste ved forløbet er denne her ’dyne’, der kommer over dit liv og den evige dårlige samvittighed. Der er mange skriftlige opgaver og kurser undervejs, så man er presset. Men jeg valgte at sige til mig selv: ’Nu har du fået muligheden, så nu giver du den alt, hvad du har.’

Fagligt har uddannelsen givet Kristian mere end blot muligheden for at bygge videre på sin viden om skat og revision: ”Du vokser både fagligt og personligt. Du bliver simpelthen mere moden på mange områder. Du skal kunne formulere en selvstændig holdning og kan ikke i samme omfang støtte dig op ad en partner længere.”

Holdindsats med individuelle eksamener

Forberedelsen til den mundtlige eksamen fyldte også meget: ”Der var en række interne kurser i PwC, som fokuserede på bl.a. eksamensteknik. Jeg tog tre uger fri omkring den mundtlige eksamen og fik frigjort tid fra igangværende opgaver, så jeg kunne forberede mig. Sammen med de andre PwC’ere havde jeg et rigtig godt forberedelsesforløb. Der var fem hele dage, hvor vi var samlet til prøveeksamener og eksamensteknik, og der var en rigtig god holdånd. Vi er alle under det samme pres og kunne læse hinanden fuldstændig. Det er faktisk en holdindsats, selvom eksamenerne er individuelle. Kombinationen af et professionelt sammensat program fra PwC’s side og holdånden, der opstod med kollegerne undervejs, var klart det bedste ved forløbet.”

Derfor var det også en stor oplevelse at få at vide, at han havde bestået eksamen. Kristian forklarer: ”Det var uvirkeligt. En stor lettelse og samtidig kulminationen på mange års studier og arbejde. Det var en forløsning, og jeg blev meget stolt og taknemmelig.”

Et tillidsfyldt hverv

Hvis man skal sammenligne SR-forløbet med andet for at forklare sværhedsgraden, falder Kristians tanker på en speciallæge: ”Det kan godt være, at du har læst fem år på universitetet, men du skal stadig ud at have med patienter (eller kunder) at gøre, og du står med ansvaret. Så det er på samme måde et tillidsfyldt hverv, hvor man også har en samfundspligt. Jeg tager rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant meget seriøst. Det er meget specielt, at du indestår for noget på vegne af offentligheden. Men det er en fed fornemmelse, at staten har bemyndiget dig til at udføre dette arbejde for os alle sammen. Jeg føler en stor stolthed, men også et stort ansvar. Jeg har længe glædet mig til selv at kunne skrive under på kundernes regnskaber.”

Rådgiver for beslutningstagerne

Ambitionerne for fremtiden er Kristian ikke i tvivl om: ”Jeg sidder med små og mellemstore virksomheder, og det er der, jeg begår mig bedst. Det er et kæmpe landskab af virksomheder, når man kigger på Fyn, og ambitionen er at få udvidet PwC’s forretning på det markedsområde. Det er en bred rådgiverrolle, og du sidder tættere på beslutningerne og taler med dem, der har hænderne på kogepladen. Det gør, at ansvarsfølelsen bliver endnu mere udtalt. Jeg glæder mig til at opbygge min portefølje af kunder i segmentet over de kommende år.
Det mest afgørende for at være en god rådgiver for mindre virksomheder ligger i Kristians øjne i den personlige relation: ”Du bliver kun antaget i det øjeblik, kunden føler, at de kan have tillid til dig. Herefter skal du gøre dig fortjent til den tillid, du har fået, både i relation til kunden og som offentlighedens tillidsrepræsentant.”

Kontakt os

Kristian Rath

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 6314 4207

Følg PwC