Mød Maj-Britt Nørskov Nannestad, partner i PwC

Maj-Britt Nørskov Nannestad er 43 år og partner i PwC’s revisionsforretning. Her er hun leder for en gruppe revisorer og medarbejdere, der arbejder med kunder inden for fast ejendom. For nyligt er hun blevet udvalgt til at deltage i Women’s Leadership Program, der er et 1-årigt uddannelsesforløb for kvindelige ledere etableret af Danish Diversity Council.

Maj-Britt har arbejdet hos PwC i 21 år, men hun har skiftet fagligt spor og fysisk arbejdsplads flere gange på vejen, så hun ser tilbage på sin karriere som et dynamisk forløb med nye udfordringer, når hun har været parat til dem. 

”Jeg har haft ambitioner og mål igennem hele min karriere, og jeg har taget hele uddannelsesforløbet fra junior til statsautoriseret revisor, så der har været mange milepæle undervejs. Jeg har sagt mine ambitioner højt, og når man gør det i PwC, så får man også opbakningen til at realisere sine mål. For mange kvinder kan det være svært, og sådan har jeg også haft det, men det er vigtigt at være åben og ærlig omkring ambitionerne – både over for sig selv og i forhold til kolleger og ledere”.

Ledelse med gradvist større ansvar

Som en del af revisionsforretningen har Maj-Britt været leder på forskellige niveauer i mange år – lige fra at fungere som leder for et par yngre kolleger i et mindre revisionsteam til i dag, hvor hun har direkte personaleansvar for omkring 25 medarbejdere.

”Noget af det, der giver mig størst motivation og glæde, det er at gøre en forskel sammen med andre. Når jeg kan motivere andre til at gøre deres bedste og sikre, at de får nogle udviklingsmuligheder, der passer til deres egne ambitioner og interesser. Alle har selvfølgelig ikke de samme ambitioner, så det gælder om at holde overblik som leder og lære ens kolleger at kende både fagligt og personligt”.

Mentorer og rollemodeller

I løbet af karrieren har hun selv haft flere ledere, der har gjort stort indtryk på hende og har hjulpet hende på vej. Maj-Britts første egen kvindelige leder har også haft en stor betydning:

”Det var en åbenbaring at arbejde sammen med hende, og hun var i stand til at give mig en ny vinkel på tingene. Hun har i høj grad været med til at motivere mig til at tage de næste faglige skridt – også i situationer, hvor jeg selv kom i tvivl. Jeg håber, at jeg selv kan blive et lige så godt forbillede for andre, som hun har været for mig”.

Planlægning og baglandet i orden

Maj-Britt har fået tre børn undervejs i sin karriere, og hun ser evnen til at planlægge, prioritere og arbejde fokuseret som afgørende faktorer for at have god tid med familien.

”Mange kvinder vil gerne have en spændende karriere og et familieliv ved siden af. Alt i livet handler om at prioritere, men for at realisere ambitionerne er det vigtigt at være realistisk med sin tid. For mig selv har det været afgørende med muligheden for fleksibilitet til at tilpasse min egen arbejdstid og et stærkt bagland, så det er muligt at planlægge sig ud af det i travle perioder”.

Høje forventninger til WLP

Med henblik på Women’s Leadership Program, som Maj-Britt er blevet udvalgt til, så ser hun bl.a. frem til at få en mentor, som har et helt andet perspektiv:

”Det er en fantastisk mulighed, og jeg er meget beæret over at være udvalgt. Jeg er især spændt på at få sparring fra en mentor, der har en helt anden faglig baggrund end jeg selv. Samtidig er det enestående at møde så mange talentfulde kvinder fra andre dele af erhvervslivet, så det kan ikke undgå at blive en meget inspirerende oplevelse”.

Kontakt os

Maj-Britt Nørskov Nannestad

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3217

Følg PwC