Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Noteoplysninger om finansielle instrumenter for ikke-finansielle virksomheder (IFRS 9 og IFRS 7)

18 sep 2017

Vi har udarbejdet et overblik over de opdaterede noteoplysningskrav for finansielle instrumenter, der gælder i IFRS 7, efter at virksomheden har implementeret den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9.

IFRS 9 ændrer på den nuværende indregning af låneomlægninger efter IAS 39

18 sep 2017

IFRIC udtalte i juni måned, at låneomlægninger efter IFRS 9 vil medføre, at der skal indregnes en gevinst eller tab i resultatopgørelsen.

De nye IFRS-standarder for førstegangsaflæggere

18 sep 2017

For en førstegangsaflægger vil der normalt være andre overgangsregler, når nye IFRS-standarder skal implementeres, end der gælder for virksomheder, som allerede anvender IFRS.

Globalt illustrativt IFRS-modelregnskab 2017

18 sep 2017

Vi har opdateret vores globale IFRS-modelregnskab for 2017. Modelregnskabet med tilhørende bemærkninger udarbejdes for det fiktive børsnoterede selskab VALUE IFRS Plc. og er udarbejdet efter de gældende IFRS-standarder pr. 31. maj 2017.

IFRS news august 2017

18 sep 2017

IFRS news august

PwC IFRS talks

18 sep 2017

Vi har udarbejdet 8 podcasts om IFRS, hvor vi på 20 min. gennemgår forskellige områder inden for IFRS, som kan holde dig opdateret om, hvad der sker inden for IFRS.

Momshåndtering af personalegoder – nye muligheder?

18 sep 2017

Har din virksomhed styr på den momsmæssige behandling af visse personalegoder? SKAT præsenterer en ny måde at håndtere begrænsningen på.

Social sikring: Hvad er arbejde i udlandet?

18 sep 2017

Tager din HR-administration højde for medarbejderes forhold i andre lande forud for en ansættelse/afskedigelse eller orlovsperioder? Hvis ikke, kan det få vidtrækkende konsekvenser i forhold til, hvor der skal indbetales social bidrag – det siger EU-domstolen i en sag om ulønnet ferie.

Salg af boligudlejningsejendom kan ske uden afregning af moms

18 sep 2017

Skatterådet har offentliggjort et bindende svar, hvori det accepteres, at overdragelse af en momsfritaget boligudlejningsejendom kan ske som en virksomhedsoverdragelse uden tillæg af moms. Afgørelsen har interessante perspektiver.

Worldwide Tax Summaries 2017/2018

18 sep 2017

Worldwide Tax Summaries giver dig et samlet overblik over flere end 150 landes skatteregler på én gang. Guiden er især relevant for dig, som har eller påtænker at starte aktiviteter i udlandet. Den seneste udgave af Worldwide Tax Summaries for 2017/2018 er nu på gaden, og som noget helt nyt vil udgivelsen fremover være fuldstændig digital og ikke blive udgivet i bogform.

Præcisering af dansk-svensk Øresundsaftale om skat

18 sep 2017

SKAT har i juni 2017 præciseret forståelsen af den dansk-svenske Øresundsaftale, bl.a. ved at opstille en række eksempler på, hvornår Danmark kan beskatte hele lønindkomsten for en medarbejder bosat i Sverige, som arbejder for en dansk arbejdsgiver, når medarbejderen også udfører arbejde uden for Danmark.

Social sikring: Skærpede krav for forretningsrejser

15 sep 2017

EU-domstolen har i en ny dom skærpet kravene for, hvornår en medarbejder, der løbende har ad hoc forretningsrejser i EU/EØS kan få en såkaldt A1 blanket, som dokumenterer dansk socialforsikring.

Nedtællingen til den nye persondataforordning er i gang - få et overblik her

15 sep 2017

En ny publikation fra PwC stiller skarpt på Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen.

Hvad bør bestyrelsen vide om droner?

06 sep 2017

Planlægger din virksomhed at investere i droner?

Regeringen vil reducere momsordning for almennyttige foreninger m.fl. fra 2018

05 sep 2017

Op til 155 mio. kr. – så meget vil regeringens sparekniv skære i den såkaldte momskom-pensationsordning. Momsudgifter afholdt i 2017 bliver også ramt med det nuværende oplæg.

Lønomkostninger – Løsning på vej vedr. fradragsret

04 sep 2017

Siden Højesteret slog fast, at lønninger til medarbejdere, der medvirker til at udvide virksomheden, er ikke-fradragsberettigede anlægsudgifter, har de fleste spurgt sig selv, hvordan virksomhederne rent praktisk skulle administrere, at fradragsretten nu afhang af en konkret vurdering af medarbejderens arbejdsopgaver. Regeringen erkendte problemet og vil fremsætte forslag om en lovændring.

Transfer Pricing-redegørelse: Nye tal for 2016 offentliggjort

04 sep 2017

Nye tal for SKATs indsats på transfer pricing (TP)-området offentliggjort for 2016.

Social sikring for udenlandske bestyrelsesmedlemmer

04 sep 2017

Indtil nu har danske virksomheder kunnet risikere, at udenlandske bestyrelsesmedlemmer blev socialforsikrede i udlandet, når de udførte selv en meget lille del af bestyrelsesarbejdet i deres hjemland. EU-domstolen har afsagt en dom, som løser de mest ekstreme tilfælde.

Nyt fra CFOdirect: ny standard for hedge accounting på vej, forenklet regnskabsmæssig behandling af skat for interne overførsler af aktiver, og meget mere

31 aug 2017

Nyt fra CFOdirect: ny standard for hedge accounting på vej, forenklet regnskabsmæssig behandling af skat for interne overførsler af aktiver, og meget mere

Få inspiration til, hvordan finansielle virksomheder kan skabe forretningsmæssig værdi ved brug af data analytics

31 aug 2017

PwC´s Global FinTech Report 2017 viser, at en at de store trends inden for forsikringsindustrien er øget brug af sofistikerede data modeller og data analytics til at identificere og kvantificere risici og muligheder inden for industrien. Derfor planlægger 84% af respondenterne, at investere i innovation med fokus på avanceret data analytics. Tilsvarende trend ses inden for asset management og bank industrien.