Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Håndtering af aktivt ejerskab via proxy advisors

19 maj 2017

Proxy advisors er eksterne rådgivere, der fx tilbyder aktionærer i børsnoterede selskaber hjælp og rådgivning i forhold til, hvordan disse bør afgive deres stemme på en specifik generalforsamling i det aktuelle selskab. Få indsigt i, hvordan behovet for proxy advisors er opstået, og hvordan de arbejder mv. Læs mere i Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017.

SKATs fortolkning af begrebet byggegrund ender i EU-Domstolen

18 maj 2017

Vestre Landsret har i en ny kendelse besluttet, at EU-Domstolen skal tage stilling til fortolkningen af begrebet ”byggegrund”.

Sådan kan din bestyrelse sikre, at risikostyringen er tæt forbundet med strategien

18 maj 2017

At få succes med enterprise risk management (ERM) sker ikke fra den ene dag til den anden. Ofte er ledelsen udfordret i forhold til at få skabt det helt rette set-up mellem risikostyringen og den overordnede virksomhedsstrategi.

Fast ejendom – moms ved tvangsauktion

15 maj 2017

Nyt lovforslag ændrer i nogle tilfælde den momsmæssige håndtering ved salg af fast ejendom på tvangsauktion, som især kan påvirke rekvirenten.

EU-domstolen afgør opsigtsvækkende sag om A1-afgørelsen

15 maj 2017

EU-domstolen har i en ny afgørelse taget stilling til, hvorvidt myndigheder i arbejdslandet er berettiget til at tilsidesætte andre landes afgørelser om social sikring (A1).

Dataudfordringen – og potentialet – i myndighedsrapportering

11 maj 2017

Den finansielle sektor er ramt af en regulatorisk tsunami, som for alvor har taget fart efter finanskrisen. Sektoren er blevet pålagt stadig flere rapporteringskrav fra myndighedernes side, og endnu flere er på vej. PwC’s globale CEO Survey for Banking/Capital Markets viser da også, at 85 % af de adspurgte CEO’er er meget bekymrede for overregulering.

Undersøgelse om erhvervsdrivende fonde

10 maj 2017

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en undersøgelse om erhvervsdrivende fonde, som sætter fokus på nogle af de forhold, som den nye lov om erhvervsdrivende fonde justerede.

IFRS news maj 2017

10 maj 2017

PwC's IFRS news for maj 2017

Familieejede virksomheder og Family Office

09 maj 2017

Familieejede virksomheder har særlige udfordringer, men også særlige styrker. Hvor andre virksomheder måler deres succes på kvartalet, måler familieejede virksomheder deres succes gennem generationer. Hvor andre måler på værdi, måler familieejede virksomheder mere på deres værdier. Som bestyrelsesmedlem i en familieejet virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på disse forskelle. Læs artiklen fra publikationen Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017.

Ophævelse af fondes fradrag for ikke-almennyttige uddelinger

09 maj 2017

Regeringen fremsatte den 5. oktober 2016 lovforslag (L 27) om ophævelse af fondes (og brancheforeningers) fradrag for ikke-almennyttige uddelinger. Lovforslaget er med en række justeringer vedtaget den 9. maj 2017.

SKI 02.15 It-rådgivning: Kom let i gang med samarbejdet

08 maj 2017

PwC er af SKI blevet tildelt rammekontrakt på den nye SKI 02.15 rammeaftale for it-rådgivning. Det gør det fx hurtigere at få et aftalegrundlag på plads.

Sådan kan din bestyrelse vurdere, om der er brug for en risikokomité

05 maj 2017

Den globale økonomiske og politiske usikkerhed gør, at mange virksomheder fortsat har fokus på konkrete muligheder og trusler. Det stiller også krav til bestyrelsen.

CFOdirect: PwC’s Trendsetter Barometer® og særlige regler for låneomlægning efter US GAAP

04 maj 2017

På baggrund af 301 interviews med ledere af private amerikanske virksomheder, giver PwC’s Trendsetter Barometer® et indblik i nuværende trends, og de medfølgende økonomiske indikatorer, i de første 100 dage af Trumps præsidentperiode. Se også videoen hvor de særlige regler for låneomlægning under US GAAP gennemgås, herunder hvilke faldgruber man bør undgå.

PwC's CXO Survey 2017

04 maj 2017

I PwC's CXO Survey 2017 giver flere end 500 danske erhvervsledere bl.a. deres svar på, hvad de har fokus på i det kommende år, deres vækstforventninger, og hvad de mener, fremtidens vindervirksomhed skal kunne.

Nyt lovforslag vedrørende muligheden for at få dansk arbejdstilladelse

02 maj 2017

Skærpende regler for virksomheder, der ønsker at anvende udenlandsk arbejdskraft

To nye guides om rapportering af ESG nøgletal

01 maj 2017

LSEG og Nasdaq Nordic har udgivet guidelines for rapportering af ESG nøgletal.

Registrering af reelle ejere træder i kraft nu

01 maj 2017

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at de nye regler om registrering af reelle ejere træder i kraft den 23. maj 2017.

Grebet strammes om virksomheder med medarbejdere, der arbejder i udlandet

01 maj 2017

Det såkaldte håndhævelsesdirektiv, der skal sikre, at udstationerede medarbejderes rettigheder bliver aktivt håndhævet, havde implementeringsfrist den 18. juni 2016. Flere EU-lande har i forbindelse med implementeringen indført restriktive dokumentationskrav og sanktioneringsmuligheder, som du kan læse mere om i denne nyhed.

Praktisk guide til opgørelse af diskonteringsfaktoren ved leasing af ejendomme efter IFRS 16

01 maj 2017

Fremadrettet, når der leases lejemål, kræver IFRS 16, at disse indregnes i balancen til nutidsværdien af leasingydelserne.

Nyt om indberetning af statsstøtte af afgiftsgodtgørelse, som overstiger 500.000 euro årligt

01 maj 2017

Hvis din virksomhed har modtaget afgiftsgodtgørelse af elafgift mm. på mere end 500.000 euro årligt, skal du indberette statsstøtte til SKAT. Læs sidste nyt om reglerne her.