Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere

19 okt 2017

Den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere omfatter personer, som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller ved en forsk-ningsinstitution. Nøglemedarbejdere er medarbejdere, som modtager en løn, der opfylder vederlagskravet. Vederlagskravet udgør i 2018 65.100 kr. efter fradrag af ATP (65.195 kr. før fradrag af ATP) og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

Den digitale kunde i en finansiel verden

16 okt 2017

At sikre kundetilfredshed stiller krav til de finansielle virksomheders brug af digitale muligheder samtidig med, at man sikrer en nærværende kundeoplevelse.

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

16 okt 2017

Den 20. november 2017 er fristen for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2017, hvis betaling af rentetillæg skal undgås.

Nyt lovforslag fjerner lavt beskatningsgrundlag for leasingbiler

16 okt 2017

Et nyt lovforslag fra regeringen ændrer reglerne for beregning af registreringsafgift for leasede biler. Lovforslaget vil betyde, at der ikke fremadrettet kan opnås et lavere beskatningsgrundlag af fri bil for leasingbiler sammenlignet med købte biler. Gældende leasingaftaler bliver ikke direkte berørt, men beskatningen stiger dog pga. ændret grøn ejerafgift.

I IFRS news fra oktober

13 okt 2017

IFRS news fra oktober

IFRS IC afgørelse om renter og bøder relateret til indkomstskat

13 okt 2017

IFRS IC afgørelse om renter og bøder relateret til indkomstskat - september.

IFRS IC afgørelse om renter og bøder relateret til indkomstskat

13 okt 2017

IFRS IC afgørelse om renter og bøder relateret til indkomstskat

PwC’s IFRS 9 YouTube-videoer for ikke-finansielle virksomheder

13 okt 2017

PwC’s IFRS 9 YouTube-videoer for ikke-finansielle virksomheder

IFRS for virksomheder i olie- og gasindustrien

13 okt 2017

IFRS for virksomheder i olie- og gasindustrien

Tjeklisten til selvangivelsen 2017 (for selskaber)

13 okt 2017

I lighed med tidligere år har vi udarbejdet en tjekliste til selvangivelsen for selskaber for indkomståret 2017. Tjeklisten er et hjælpeværktøj, som opstiller en lang række spørgsmål, der sikrer, at de nødvendige overvejelser i forbindelse med selvangivelsen bliver foretaget. Det gælder forhold, som er aktuelle hvert år, men tjeklisten hjælper også med at få særlige risici og nye regler med ind i selvangivelsesprocessen.

Er din virksomhed og bestyrelse klar til den digitale transformation?

05 okt 2017

Bestyrelsen spiller en vigtig rolle, når det gælder virksomhedens digitale transformation.

Regeringens lovprogram 2017/2018

03 okt 2017

Med åbningen af Folketinget blev regeringens lovprogram for det kommende år også offentliggjort. Vi har nedenfor oplistet de initiativer, som vedrører skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Implementering af IFRS 9 i den danske regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter

02 okt 2017

FT har udsendt ændringsbekendtgørelse til regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter om implementering af IFRS 9.

Er din bindende tariferingsoplysning (BTO) stadig gældende?

02 okt 2017

EU har ændret en del varekoder, og alle BTOer vedrørende disse koder gælder ikke længere

Polen styrker indsatsen mod momssvindel – rammer de nye rapporteringsregler din virksomhed?

02 okt 2017

Polen iværksætter nye kontrolfunktioner for transport af visse særligt udsatte varer på Polens territorium. Virksomheder, der fører varer ind eller ud af Polen, eller som har varer i transit skal være opmærksomme på, om de er omfattet af de nye rapporteringsregler.

Skærpet beskatning af personer med arbejde i Sverige

02 okt 2017

Der er i Sverige fremsat forslag om at hæve den særlige svenske SINK-skat fra 20 % til 25 %. Samtidig anbefales ”economic employer”-begrebet indført fra 2019, så flere lønmodtagere fra udlandet med arbejde i Sverige skal betale svensk skat af lønindkomst.

US tax reform

02 okt 2017

Så er der igen nyt på US tax reform fronten. Trump administrationen og Kongres-sens republikanere har udsendt et nyt ni siders oplæg til skattereform. Der er ikke tale om lovforslagstekst, men det er det mest konkrete udspil, som vi endnu har set på en US skattereform i Trumps embedsperiode.

PwC's årsrapport 2016/17

01 okt 2017

PwC har haft et rigtig godt år. Vi har opnået en vækst på 7,3 % og en omsætning på 2,3 mia. DKK, som vidner om en positiv udvikling på tværs af alle vores tre forretningsområder, revision, skat og rådgivning, og i alle vores markedssegmenter, som dækker hele erhvervslivet og den offentlige sektor.

Er din virksomhed klar til at vokse?

29 sep 2017

Sammenlign din virksomheds vækstparathed og performance-niveau med lignende virksomheder og mål jeres Fit for Growth* Index score.

Finansielle virksomheders momsbyrde øges af EU-Domstolens domme om cost sharing

29 sep 2017

Virksomheder, der udøver momsfritaget aktivitet, har som udgangspunkt ikke momsfradrag for indkøb til brug herfor, og momsen udgør således en omkostning.