Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Mulighed for favorable personalelån

31 maj 2017

Landsskatteretten har bekræftet, at man kan fastsætte renten for personalelån til den såkaldte referencerente, uden at dette medfører beskatning af medarbejderen. Dette giver mulighed for meget billige personalelån.

Kender du din virksomheds capabilities?

29 maj 2017

Virksomheder med fokus på de capabilities, der differentierer dem fra konkurrenterne, nyder en højere vækst og højere rentabilitet. PwC Strategy&’s Capabilities Assessment Tool er et digitalt værktøj, der hjælper med at få overblik over og finde frem til de capabilities din virksomhed bør fokusere på.

Kemikalieindustriens fremtid: Fokus på nye capabilities

29 maj 2017

Fremtidige trends bringer væsentlige forandringer til kemikalieindustrien, og morgendagens virkelighed vil se meget anderledes ud. Se videoen fra PwC Strategy&, og hør mere om forandringerne forude, og bliv klogere på, hvorfor udviklingen af nye capabilities er essentiel for at sikre fortsat succes.

Italien forhøjer momssatserne og styrker indsatsen mod momssvig

29 maj 2017

Italien iværksætter en række initiativer, der har til formål at modernisere momsafregningen i det italienske momssystem og dæmme op for momssvig. Samtidig forhøjes momssatserne.

Risk in review 2017 study

29 maj 2017

PwC’s Risk in Review study 2017 viser, at et stigende antal virksomheder i dag har fokus på at få ejerskabet af risikostyring – med daglige beslutninger om risici – flyttet tilbage til første forsvarslinje. Og netop dette skaber i højere grad en forventning om øget profitmargin og omsætning.

Udvis forsigtighed med et sommerhus til dine ansatte

24 maj 2017

Som hovedaktionær eller som anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform risikerer du at blive rådighedsbeskattet af værdien af fri sommerbolig, hvis dine øvrige medarbejdere ikke gør brug af personalesommerhuset i tilstrækkeligt omfang.

Deltag i PwC’s Cybercrime Survey 2017

23 maj 2017

Deltag i PwC's Cybercrime Survey 2017, og vær med til at skabe indsigt i et område, som bliver fortsat mere relevant, i takt med at den digitale udvikling tager fart.

Regnskabsaflæggelse pr. 30. juni 2017

23 maj 2017

Forhold, som kan have betydning ved regnskabsaflæggelsen pr. 30. juni 2017.

Optimeringsmulighed ved fast ejendom?

22 maj 2017

Skatterådet har i et nyt bindende svar anerkendt momsfri overdragelse som led i en fællesregistrering.

Håndtering af aktivt ejerskab via proxy advisors

19 maj 2017

Proxy advisors er eksterne rådgivere, der fx tilbyder aktionærer i børsnoterede selskaber hjælp og rådgivning i forhold til, hvordan disse bør afgive deres stemme på en specifik generalforsamling i det aktuelle selskab. Få indsigt i, hvordan behovet for proxy advisors er opstået, og hvordan de arbejder mv. Læs mere i Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017.

SKATs fortolkning af begrebet byggegrund ender i EU-Domstolen

18 maj 2017

Vestre Landsret har i en ny kendelse besluttet, at EU-Domstolen skal tage stilling til fortolkningen af begrebet ”byggegrund”.

CFOdirect: Syv veje mod vækst for mellemstore virksomheder, og podcast om oplysningskrav i standarden ”Omsætning fra kontrakter med kunder”

18 maj 2017

I rapporten ”Bringing your future into focus” kan du få inspiration til din virksomhed og syv mulige veje mod vækst for mellemstore virksomheder, som i en travl og konkurrencepræget hverdag kæmper med at holde fokus på fremtiden. Hør også podcasten, hvor der stilles skarpt på oplysningskravene i den nye standard ”Omsætning fra kontrakter med kunder”. I podcasten kan du høre nærmere om de nye oplysningskrav, praktiske eksempler samt de lempelser, som standarden indeholder.

Sådan kan din bestyrelse sikre, at risikostyringen er tæt forbundet med strategien

18 maj 2017

At få succes med enterprise risk management (ERM) sker ikke fra den ene dag til den anden. Ofte er ledelsen udfordret i forhold til at få skabt det helt rette set-up mellem risikostyringen og den overordnede virksomhedsstrategi.

Fast ejendom – moms ved tvangsauktion

15 maj 2017

Nyt lovforslag ændrer i nogle tilfælde den momsmæssige håndtering ved salg af fast ejendom på tvangsauktion, som især kan påvirke rekvirenten.

EU-domstolen afgør opsigtsvækkende sag om A1-afgørelsen

15 maj 2017

EU-domstolen har i en ny afgørelse taget stilling til, hvorvidt myndigheder i arbejdslandet er berettiget til at tilsidesætte andre landes afgørelser om social sikring (A1).

Dataudfordringen – og potentialet – i myndighedsrapportering

11 maj 2017

Den finansielle sektor er ramt af en regulatorisk tsunami, som for alvor har taget fart efter finanskrisen. Sektoren er blevet pålagt stadig flere rapporteringskrav fra myndighedernes side, og endnu flere er på vej. PwC’s globale CEO Survey for Banking/Capital Markets viser da også, at 85 % af de adspurgte CEO’er er meget bekymrede for overregulering.

CFOdirect: Samspillet mellem nye standarder for leasing og omsætning, og PwC’s guide til bestyrelser om alliancer og joint ventures

11 maj 2017

Læs om samspillet mellem de nye standarder for hhv. leasing og omsætning. Se desuden PwC’s guide til bestyrelser om alliancer og joint ventures.

Undersøgelse om erhvervsdrivende fonde

10 maj 2017

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en undersøgelse om erhvervsdrivende fonde, som sætter fokus på nogle af de forhold, som den nye lov om erhvervsdrivende fonde justerede.

IFRS news maj 2017

10 maj 2017

PwC's IFRS news for maj 2017

Familieejede virksomheder og Family Office

09 maj 2017

Familieejede virksomheder har særlige udfordringer, men også særlige styrker. Hvor andre virksomheder måler deres succes på kvartalet, måler familieejede virksomheder deres succes gennem generationer. Hvor andre måler på værdi, måler familieejede virksomheder mere på deres værdier. Som bestyrelsesmedlem i en familieejet virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på disse forskelle. Læs artiklen fra publikationen Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017.