Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

2017 Tax reform for Economic Growth and American Jobs - The Biggest Individual and Business Tax Cut in American History

27 apr 2017

Det Hvide Hus lancerede i går oplægget til 'The Phenomenal Tax Reform'.

Når digitaliseringen rammer bestyrelseslokalet

26 apr 2017

De strategiske digitale investeringer bør løbende være på agendaen i bestyrelseslokalet. Og det stiller krav til bestyrelsens indsigt og viden om de digitale tiltag. Publikationen Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017 sætter bl.a. fokus på temaet 'digitalisering i bestyrelseslokalet'.

CFOdirect: Engagering af talent i M&A’s og PwC’s Risk in review undersøgelse for 2017

20 apr 2017

CFOdirect: Engagering af talent i M&A’s og PwC’s Risk in review undersøgelse for 2017 At sikre tilstrækkeligt talent i forbindelse med en overtagelse af en virksomhed er vigtigt for at opnå succes, men kan være udfordrende at gøre rigtigt. Læs den 4. udgave af Mergers & acquisitions—a snapshot, der har fokus på emnet talent. Læs også PwC’s globale undersøgelse Risk in review 2017, der bl.a. stiller skarpt på styring af risiko.

Topchefer i medie- og underholdningsbranchen tror på vækst

19 apr 2017

De seneste to årtier har CEO’erne i medie- og underholdningsbranchen oplevet en stor transformation primært på baggrund af globaliseringen og den teknologiske udvikling, og ny forbrugeradfærd stiller større krav til virksomhederne i branchen. På trods af dette tror CEO’erne stadig på vækst, viser en ny toplederundersøgelse fra PwC om medie- og underholdningsbranchen.

Regeringen vil sikre virksomheders fradrag for lønudgifter

18 apr 2017

SKAT har i en række sager nægtet fradragsret for lønomkostninger og har gjort gældende, at lønomkostninger skal behandles som alle andre omkostninger. Fradragsretten afhænger således af, om der er tale om fradragsberettigede driftsomkostninger, eller der er tale om ikke-fradragsberettigede omkostninger til etablering eller udvidelse af en eksisterende virksomhed.

CFOdirect: PwC’s Global Investor Survey 2017 og IFRS nyheder for april

13 apr 2017

Over 550 investorer gav os deres syn på globaliseringens og teknologiens indvirkning på vækst, talent, tillid og samfund for de virksomheder, de følger. Læs resultaterne i Global Investor Survey 2017. IFRS nyhederne for april fokuserer på at afmystificere IFRS 9 for virksomheder, Expected Loss modellen og meget mere.

Få inspiration til at drive virksomhed i Rusland

11 apr 2017

2017 udgaven af publikationen “Doing business and investing in the Russian Federation” er netop blevet udgivet. Rusland fortsætter med at være et vigtigt marked, hvor de fleste økonomiske prognoser peger mod vækst på den lange bane.

Hovedanpartshavers rådighed over fri bil

11 apr 2017

Hvis man er hovedaktionær i et selskab, kan man risikere, at man rent skattemæssigt anses for at råde privat over selskabets aktiver – vi ser særligt afgørelser, hvor hovedaktionærer anses for at have rådighed over selskabets bil og som følge heraf beskattes af fri bil.

IFRS news, april 2017

10 apr 2017

IFRS news, april 2017

Agil intern revision styrker organisationer i en tid med forandring

05 apr 2017

En ny global undersøgelse, foretaget af PwC med ca. 1.900 respondenter, har set på de forandringer der påvirker organisationer i dag, samt hvordan en intern revision kan bidrage til at styrke udviklingen af organisationens modstandsdygtighed og evne til at profitere på forandringer.

PwC’s Global FinTech Report 2017

04 apr 2017

PwC’s Global FinTech Report 2017 bygger på svar fra flere end 1.300 respondenter fordelt over hele verden, herunder Danmark. Rapporten giver bl.a. et indblik i udviklingen inden for samarbejdet mellem etablerede finansielle virksomheder og FinTech-virksomheder, og hvordan FinTech og nye teknologier vinder mere indpas i den finansielle sektor.

To offentliggjorte domme i transfer pricing bødesager

03 apr 2017

Ny dom fra en byret i en sag om mangelfuld TP-dokumentation. Samtidig har Østre Landsret stadfæstet skyldsspørgsmålet men nedsat bøden i en sag om for sent indsendt tp-dokumentation

Arbejdsgiverbetalte skærmbriller kan være skattefrie

03 apr 2017

SKAT har for nylig taget stilling til nogle spørgsmål om beskatning af arbejdsgiverbetalte skærmbriller. Den skattemæssige behandling af skærmbrillerne er afhængig af, hvor og hvordan brillerne anvendes – og af hvem der ejer brillerne.

Nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag

31 mar 2017

Guide omfattende nye standarder, ændringer samt fortolkningsbidrag for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller senere.

Brexit og indkomstskat under IFRS

31 mar 2017

Storbritanniens udtræden af EU og muligvis ophør af forskellige skattefradrag og skatteunddragelser for britiske selskaber og andre EU-selskaber.

IFRS for Pharma og Life science virksomheder

31 mar 2017

Opdatering af publikation "Issues and solutions for the pharmaceuticals and life sciences industries" rettet mod virksomheder i Pharma og Life science.

IFRS 15 i ejendomsbranchen

31 mar 2017

Supplementum til publikation af IFRS 15

Risk Oversight Series - inspiration til bestyrelsen

30 mar 2017

I en verden, hvor risikobilledet og de regulatoriske forhold konstant er under forandring, er det alfa og omega, at bestyrelsen har en effektiv tilgang til arbejdet med risk management. De virksomheder, der også på bestyrelsesniveau analyserer og forstår det aktuelle risikobillede, har en klar fordel i markedet.

CFOdirect: Resultater fra PwC’s Employee Engagement Landscape Survey, herunder hvordan man skaber mere engagement blandt medarbejdere. Læs desuden om de regnskabsmæssige konsekvenser for indkomstskat ifbm. Brexit

30 mar 2017

Engagement blandt medarbejdere er et værdifuldt værktøj, der kan være med til at drive virksomheden til bedre resultater. Læs mere om hvordan man skaber mere engagement blandt medarbejdere og fjerner forhindringer, der hæmmer medarbejdernes performance. Læs også om hvilke konsekvenser Storbritanniens udtræden af EU har for den regnskabsmæssige behandling af indkomstskat, herunder hvordan virksomheden bør forholde sig til Brexit.

'Winning the fight for female talent'

30 mar 2017

Den globale undersøgelse 'Winning the fight for female talent' stiller skarpt på, hvordan virksomheder bedst muligt kan tiltrække og fastholde de kvindelige talenter. Få indsigt i de nyeste trends, når det gælder arbejdet med diversitet og tiltrækning af kvindelige talenter.