Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Kontrol med forretningsrejsende i EU: Alle brancher undtagen vejtransport

07 jul 2017

Danske virksomheder, som sender medarbejdere på forretningsrejser til andre EU-lande, bliver kontrolleret på grund af nye EU-regler. Nyt forslag skal løse problemet for vejtransportbranchen. Andre brancher får imidlertid ingen løsning.

Giv dit svar i Global Economic Crime and Fraud Survey 2018

05 jul 2017

Deltag i PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey, hvor vi bl.a. undersøger virksomheders erfaringer og holdninger til besvigelser og anden økonomisk kriminalitet.

Fradrag for visse lønomkostninger? Nej, siger Højesteret

30 jun 2017

Kan lønomkostninger til medarbejdere, som er beskæftiget med M&A-aktiviteter, fradrages på lige fod med øvrige lønomkostninger? Ifølge SKAT er svaret nej. Det var Østre Landsret enig i, men fandt dog samtidig, at praksis i de aktuelle indkomstår havde tilladt fradrag. Ifølge Østre Landsret kunne fradrag derfor kun nægtes med fremadrettet virkning. Nu har Højesteret ændret Østre Landsrets dom.

'Sizing the prize - What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?'

29 jun 2017

Kunstig intelligens vil frem til 2030 kunne få det globale bruttonationalprodukt (BNP) til at vokse med 14 pct. eller 103.510 mia. kr. Men hvilke trusler og muligheder bringer kunstig intelligens med sig for din forretning? PwC har set nærmere på, hvad der er de mest værdifulde kommercielle åbninger i markedet, og hvordan din forretning kan drage fordel af mulighederne med kunstig intelligens.

Delvist farvel til eksportmomsordningen allerede fra 2018

27 jun 2017

Nyt lovforslag betyder formentlig farvel til en væsentlig del af eksportmomsordningen i form af det stående, rentefrie lån. Virksomheder, der gør brug af denne mulighed, skal allerede nu overveje alternativer.

Intet fradrag for underskud af personlig virksomhed i K/S, P/S og I/S for passive ejere

26 jun 2017

Den 2. juni 2017 er vedtaget lovforslag, hvorefter skattemæssige underskud i K/S, P/S og I/S mv. for passive personlige ejere ikke længere kan modregnes i anden indkomst, uanset at antallet af deltagere er højst 10. Loven gælder for investeringer den 12. maj 2017 eller senere, medmindre der erhverves yderligere ejerandele i en virksomhed, hvori der i forvejen er investeret.

Positivt bindende svar om momsfri forvaltning af investeringsforeninger

26 jun 2017

Nyt bindende svar belyser rækkevidden af momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger, og udgør et positivt fortolkningsbidrag i ATP-momssagskomplekset.

Har din filial betalt for meget i moms?

26 jun 2017

Nyt udkast til styresignal lægger op til, at der historisk i visse tilfælde ikke skulle beregnes dansk moms af ydelser, som ydes fra en udenlandsk fællesregistrering til dennes danske filial. Ændringen åbner op for, at danske filialer potentielt kan tilbagesøge moms betalt i årene 2007-2015.

Moms i fitnesscenteret – holdundervisning kan stadig omfattes af momsfritagelsen

26 jun 2017

SKAT trækker i land i et nyt styresignal vedrørende momsfritagelsen for legemsøvelser.

Nye roamingregler: Husk at informere medarbejderne

23 jun 2017

Det koster ikke længere ekstra, når medarbejderne anvender en arbejdsgiverbetalt telefon i andre EU-lande. Men husk at få kommunikeret undtagelserne til medarbejderne.

Introduktion til PwCs myMobility app

23 jun 2017

PwCs nye myMobility app er en digital forbedring, der forstærker samarbejdet med PwCs kunder. Få en introduktion til myMobility appen.

Globale tendenser inden for corporate governance

22 jun 2017

PwC’s årlige globale undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer belyser tendenser inden for corporate governance. Denne artikel fra publikationen Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017 afdækker ti tendenser, der har stor indflydelse på, hvordan bestyrelser præsterer.

Kan din bestyrelse styre virksomheden sikkert igennem en krise?

22 jun 2017

Mange virksomheder går igennem en krise ca. hvert 4-5 år. Ved at sætte fokus på krisestyring sammen med ledelsen kan bestyrelsen få en klar fornemmelse for, hvor der er mulige forbedringspunkter, samt hvordan man bør agere i en krisesituation.

Nyt om indberetning af statsstøtte af afgiftsgodtgørelse, som overstiger 500.000 euro årligt

19 jun 2017

Hvis din virksomhed har modtaget afgiftsgodtgørelse af elafgift mm. på mere end 500.000 euro årligt, skal du indberette statsstøtte til SKAT. Læs sidste nyt om reglerne her.

Nye regler om beskatning af deltagere i skattetransparente selskaber er vedtaget

13 jun 2017

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget en ny kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed for deltagere i skattemæssigt transparente selskaber som partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.

Nyt register for reelle ejere - næsten alle virksomhedstyper skal nu registrere sine reelle ejere

13 jun 2017

Som følge af EU's 4. hvidvaskdirektiv har Folketinget vedtaget en lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016. Loven trådte i kraft 23. maj 2017, og virksomhederne skal inden 1. december 2017 registrere sine reelle ejere i lighed med registrering af de legale ejere.

Nye regler om genoptagelse vedrørende lagerbeskatning er vedtaget

13 jun 2017

Med vedtagelsen af L 183 om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte er der også indført en ny regel om, hvordan beskatningen skal korrigeres, hvis skatteyderen/skattemyndighederne bliver opmærksomme på, at der i tidligere indkomstår er anvendt et forkert beskatningsprincip ved selvangivelsen af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven.

Overskudsvarme – stadig rentabelt?

13 jun 2017

Er udnyttelse af overskudsvarme stadig rentabelt eller er overskudsvarmeafgiften for stor en hindring? Læs mere her om hvad der er fakta.

Energi- og miljøafgifter

13 jun 2017

Få et grundlæggende overblik over reglerne for godtgørelse af afgift pålagt elektricitet, brændsler og vand.

Digitalisering fortsætter med højt tempo, men kontanter er stadig et hyppigt anvendt betalingsmiddel

13 jun 2017

Kontanternes endeligt bliver ofte forudsagt. Over det seneste årti er den danske private forbrugers brug af traditionelle betalingsmidler, såsom kontanter, faldet markant til fordel for betalingskort og digitale betalingsmuligheder. Denne udvikling hænger sammen med den massive vækst inden for e-handel og den digitale udvikling, som har fundet sted igennem de seneste år.