Bestyrelser i SMV’er skaber værdi

Af Poul Spencer Poulsen, partner i PwC

Rigtig mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) får værdi og inspiration til deres forretning ved at arbejde tæt sammen med en bestyrelse. Et godt samarbejde mellem ledelsen og en professionel bestyrelse kan være vejen frem mod en klar strategi, der kan skabe værdi og vækst i SMV’er.

En analyse, som vi har foretaget i forbindelse med Årets Ejerleder 2013, viser, at en af de afgørende faktorer for virksomhedens succes og vækst netop er etablering af en professionel bestyrelse. Analysen viser også, at det især er sparring om økonomi og strategiudarbejdelse, som SMV’erne bruger den professionelle bestyrelse bruges til.

Det skyldes ikke mindst, at de fleste SMV’er ikke har de store ressourcer til at varetage opgaven med at udvikle strategier. Derfor spiller bestyrelsen tit og ofte en stor rolle i forhold til strategiarbejdet.

En bestyrelse giver modspil og mulighed for at sparre med nogen, der kan udfordre, hjælpe strategisk og fastholde ledelsens fokus på handlingsplaner til sikring af vækst og udvikling. På den måde kommer der luft under virksomhedens drømme og ambitioner, og samtidig styrker bestyrelserne ledelsen i virksomhederne – bl.a. ved at udfordre ledelsen og dermed bidrage til at styrke direktørens rolle og kompetencer.

Inden man etablerer en bestyrelse, er det dog vigtigt, at man gør sig klart, hvad det er, bestyrelsen skal bidrage med.

En velfungerende bestyrelse er typisk med til at sætte nye mål for virksomheden og bidrage til at nå dem. Bestyrelsen skal være en reel sparringspartner i forhold til strategi, økonomi, investerings- og finansieringsforhold, forretningsudvikling, innovation samt generationsskifte og skal kunne håndtere risikoen for konflikter i ejerkredsen.

Kravene til professionalisering af bestyrelser, også i SMV’er, er øget gennem de seneste år, og den tendens fortsætter. Opfordringen herfra er derfor klar: Sørg for at have en professionel bestyrelse - det er en af vejene til succes og vækst.