Bestyrelsesevaluering

Hvilke erfaringer har danske bestyrelser med evaluering og hvilken værdi skaber det? Rapporten om bestyrelsesevaluering præsenterer resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og interview med en række bestyrelsesformænd, ligesom der trækkes på PwC’s erfaringer fra rådgivning af bestyrelser om blandt andet bestyrelsesevalueringer.

Der ses en klar tendens til, at stadig flere bestyrelser på tværs af brancher søger en professionel metode til at evaluere deres arbejde. Det skyldes blandt andet, at lovkravene til den finansielle sektor trækker tråde ind i andre brancher. I rapporten fremgår det, at halvdelen af bestyrelserne i dag laver bestyrelsesevaluering, hvilket svarer til en stigning på 66 % fra 2012. Rapporten peger på, at man i de virksomheder, hvor man allerede i dag bruger bestyrelsesevalueringer, har et stærkt værktøj til at professionalisere bestyrelsen.

Virksomhederne i undersøgelsen bruger evalueringerne som katalysator for den interne, udviklende dialog imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Læs mere i pressemeddelelsen