PwC stiller skarpt på udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

PwC har meldt sig ind i Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. Foreningen arbejder på non-profit basis for en løbende opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner samt sikrer en konstant forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens opgaver i ledelsen af både børsnoterede, privatejede og offentlige selskaber er vokset markant. Det er derfor afgørende, at rammerne for bestyrelsesarbejdet udvikles løbende. Især i de store selskaber og i institutionelt ejede virksomheder er bestyrelserne blevet mere aktive og er kommet tættere på virksomheden i overensstemmelse med aktionærernes interesser og debatten om Corporate Governance.

- Vi har valgt at blive en aktiv spiller i foreningen, da vi mener, at vi vil kunne bidrage positivt til debatten om, hvordan virksomheder på bedste vis udvikler og kvalitetssikrer bestyrelsesarbejdet. Vi arbejder løbende med udvikling af bestyrelsesarbejde i alle dele af vores virksomhed, og vi har i dag opbygget et stort bestyrelsesnetværk i kraft af vores arbejdsindsats på området. Den erfaring og viden kan vi nu tage med os ind i foreningsarbejdet. For os er det vigtigt at deltage aktivt i debatten og bringe vores viden om ”best practice” videre til andre, siger Kim Füchsel, Managing Partner og Direktør hos PwC.

- Det ligger i forlængelse af vores mangeårige fokus på bestyrelsesagendaen i PwC Board Forum, hvor vi bl.a. årligt udgiver bestyrelseshåndbogen, kårer årets bestyrelsesformand og holder konferencer samt offentliggør analyser m.m., fortsætter Kim Füchsel.

Foreningen arrangerer bl.a. faglige møder, seminarer og konferencer samt har oprettet et virtuelt netværk, der kan formidle diskussionen af god selskabsledelse. Desuden understøtter foreningen kompetenceudvikling og bestyrelsesuddannelse samt deltager i nationale og internationale samarbejder, og det ser vi som en naturlig del af vores bestyrelsesfokus.

Læs mere om Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark