Flere har vendt underskud til overskud

Af Poul Spencer Poulsen, partner i PwC

Ifølge PwC’s seneste analyse af ca. 1.4oo danske virksomheder, Virksomhedsanalysen 2014, har flere virksomheder formået at vende underskud til overskud. Antallet af konkurser i Danmark toppede da også i 4. kvartal 2012 og har haft faldende tendens siden da.

Det skyldes ikke mindst, at de danske virksomheder gennem en årrække har haft fokus på at reducere omkostningerne og trimme organisationen. Dette er positivt, men spørgsmålet er, om det fortsat er tilstrækkeligt for at skabe vækst og overskud i virksomhederne? Den fremtidige vækst kan meget vel afhænge af virksomhedernes investeringslyst netop nu.

Virksomheder balancerer mellem krise og vækst

Samlet set peger analysen således på, at mange virksomheder til stadighed har arbejdet med at indstille sig på en langvarig lavkonjunktur, samtidig med at de forbereder sig på vækst. Den samlede omsætning er 18 % højere i 2013 sammenlignet med 2010, mens overskudsgraden samlet set er faldet fra 9,6 % i 2010 til 9,0 % i 2013. Det vidner om, at mange stadig har svært ved at tjene penge. Flere virksomheder oplever dog overskud sammenlignet med 2010, og soliditeten er stort set uændret.

Omkostningsreduktionerne vil fortsat slå igennem på virksomhedernes bundlinje i det kommende år, men virksomhederne vil samtidig opleve en begrænset omsætningsvækst.

Hvor meget kan man risikere?

Ledelserne i virksomhederne står derfor i øjeblikket overfor at skulle foretage de investeringer og dispositioner, der kan gøre virksomheden i stand til at skabe vækst, når der igen kommer gang i økonomien. Det er ikke nogen nem opgave, for i øjeblikket er det svært at spå om, hvornår vendepunktet kommer. Ikke desto mindre kan virksomhedsledere med fordel gøre op med sig selv, om man risikerer for meget – eller måske netop for lidt i øjeblikket?

Der er ingen tvivl om, at der er svært at balancere mellem denne tilstand mellem krise og vækst, og det stiller store krav til ledelsen, der står over for nogle svære beslutninger. For hvornår kommer opsvinget, og hvor meget tør vi satse med den geopolitiske uro, der påvirker markederne i disse tider? Det er vigtige spørgsmål, som bør besvares, inden de svære beslutninger træffes.