Vol. 3: Prissætning af servicebaseret software

Få overblik over, hvordan du i din softwarevirksomhed enkelt og effektivt kan sælge soft-ware som en service gennem licensbaseret abonnement og maksimere den samlede renta-bilitet med den tredje artikel i artikelserien: ’The future of software pricing excellence: SaaS pricing’.


Hvad er SaaS?

SaaS (Software as a Service) er en prissætningsmodel for softwarevirksomheder, der er med til at sikre virksomheden en stærkere, langsigtet position og øget vækst. I SaaS-modellen er software ikke bare et produkt, men en service. Det betyder, at de virksomhe-der, der gør brug af SaaS-modellen, ikke længere sælger softwarelicenser, der gælder uen-deligt eller for ét år ad gangen, men sælger software som et licensbaseret abonnement, der skaber mest værdi for kunden.

I artiklen beskrives de karakteristika ved virksomheder, som indtager enten en førerposition, halter bagefter eller følger strømmen, hvad angår SaaS-prissætning. Virksomheder, som indtager en førerposition på området:

  • har en prissætning, der er let at forstå og måle
  • indarbejder omkostninger
  • tilbyder fleksibilitet
  • overvåger resultaterne af deres prissætning

Virksomheder, der halter bagefter:

  • har utilstrækkelige overvejelser omkring hosting-omkostninger
  • tilpasser ikke priserne på software til de forskellige markedssegmenter
  • har høje transaktionsomkostninger

Virksomheder, der halter bagefter, risikerer, at kunderne ikke ser værdien i virksomhedens produkter.


Styring af prissætning er afgørende i SaaS-modellen

Styring af prissætningen af software er afgørende for en enkel overgang til SaaS-modellen. Formår du ikke at fastsætte softwarens rigtige værdi, risikerer du at miste overskuddet fra salget af softwaren. Det er derfor vigtigt at inddrage gamle produkter i prissætningsstrate-gien, og at software, der sælges som en service, ikke prissættes for lavt. Sættes prisen for lavt på den servicebaserede software kan det resultere i en priskrig mellem konkurrenter, som vil være til skade for hele markedet.


Kontakt os

Har du spørgsmål til artiklen eller til teknologisektoren generelt, er du velkommen til at kontakte Leif Ulbæk Jensen, PwC’s ekspert inden for teknologisektoren.