Vol. 4: Sådan prissætter du softwaretransaktioner

Få yderligere inspiration til, hvordan du opnår en optimal prissætning af softwaretransaktioner med den fjerde artikel i serien: ’The Future of Software Pricing Excellence: Transaction Pricing Management’. I denne artikel bliver der sat fokus på, hvad det kræver at opnå en optimal prissætning af softwaretransaktioner.


Indsamling af data sikrer optimal prissætningsstrategi

De virksomheder, der er førende inden for prissætning af softwaretransaktioner, er kendetegnet ved, at have formaliserede processer for indsamling af data fra alle trin i softwaretransaktionen, der dermed gør, at virksomheden i stand til at forbedre processen for prissætning af softwaretransaktionen.

Omvendt er de virksomheder, der halter bagud i styringen af deres prissætningsstrategi, karakteriseret ved ikke at have faste processer og kommandoveje til at træffe beslutninger om prissætning af softwaretransaktioner. Det resulterer i, at virksomhederne har begrænsede data til at forudsige markeds- og prisudviklinger.


Skab en effektiv ramme for prissætning

Det, der også kendetegner de førende virksomheder inden for prissætning af softwaretransaktioner, er, at virksomhederne har en veludviklet ramme for styring af prissætningen af softwaretransaktioner. Det kan derfor være en fordel at investere tid og kræfter i at udvikle en effektiv styringsramme, da det er med til at:

  • garantere eller øge avancen på softwaretransaktionerne
  • øge omsætningen
  • gøre det lettere at drive virksomhed, fordi der fastlagte procedurer for prissætningen
  • give en unik oplevelse for kunden

En veludviklet ramme for styring af prissætningen af softwaretransaktioner skabes ved at:

  • fastsætte analytiske parametre
  • fastsætte og håndhæve politik og styringsmetode for prissætningen


Kontakt os

Har du spørgsmål til artiklen eller til teknologisektoren generelt, er du velkommen til at kontakte Leif Ulbæk Jensen, PwC’s ekspert inden for teknologisektoren.