Skab succes med innovation – Tør du tage udfordringen op?

Undersøgelsen ’Rethinking Innovation in Industrial Manufacturing’ viser, hvorfor ledere i industrielle virksomheder skal tage et friskt kig på deres innovationsstrategi.

249 ledere fra industrielle virksomheder i 20 forskellige lande har deltaget i undersøgelsen, som viser, at de mest innovative virksomheder er vokset med 38 % over de sidste tre år. Det står i stærkt kontrast til kun 10 % over samme periode for de mindst innovative virksomheder. Men hvorfor har innovation prioritet så stor betydning?

Svaret er simpelt. Undersøgelsen viser, at de mest innovative virksomheder indhenter tre gange så mange indtægter fra nye produkter eller ydelser i modsætning til de mindst innovative, der kun har genereret 7,1 % af deres indtægter på området. For at lykkes med innovation er der, ifølge undersøgelsen, et par ting, der skal på plads.

Start med en solid strategi

Undersøgelsens deltagere mener, at innovation er vigtig for fremtidig vækst. Men alligevel er det kun to tredjedele af dem, der mener, at deres virksomhed har en veldefineret innovationsstrategi. Hvis man skal holde trit med førende konkurrenter, er det om at komme ud af starthullerne, hvad enten din strategi er ikke-eksisterende eller mangelfuld. At holde sig til status quo er den sikre vej til en plads bagerst i rækken. Ønsker du en stærk innovativ position, er det nødvendigt at have en god og veldefineret innovationsstrategi, der hele tiden holdes ved lige og genovervejes i forhold til virksomhedens mål og vision.

Balanceret innovationsportefølje

En af hovedfaktorerne i en sund innovationsstrategi er at etablere en balanceret portfølje. Altså at finde det rigtige investeringsmix af både trinvise-, gennembruds- og radikale innovationer. Undersøgelsen viser, at mindre innovative virksomheder satser mest på trinvise forbedringer, der kan forekomme mere sikre, men til gengæld også giver et mindre afkast. De mest innovative har derimod fået øjnene op for gennembruds- og radikale innovationer der, trods den højere risiko, giver et større vækst potentiale.

Fokusér på kultur og talent

Når du har tilpasset din strategi og kortlagt en god balance for dine innovationer, skal du sikre dig, at du har folk om bord, som kan få tingene til at ske. Men hvad vil innovative mennesker gerne have ud af deres arbejdsgiver? Erfaringen lyder på, at innovatører gerne vil anerkendes for at gøre en forskel for virksomheden, deres erhverv eller i verden. Det betyder, at virksomheder med en stærk innovativ kultur har bedre chance for at tiltrække og fastholde talenter. Innovation skal være en del af virksomhedens DNA med frihed til kreativ udfoldelse og deltagelse i innovative initiativer.

Udvid din samarbejdsevne

Selvom du har en stærk innovativ kultur, skal du stadig sikre dig, at dine medarbejdere samarbejder med de utallige samarbejdspartnere der findes uden for organisationen. 95 % af undersøgelsens ledere siger, at deres virksomheder planlægger at samarbejde med strategiske partnere over de næste tre år. Det indebærer også co-creation mellem virksomhed og kunder omkring produkter og service. For at få det bedste udbytte, må du udnytte alle ressourcer i og uden for virksomheden.

Næste skridt for din virksomhed

Konklusion på undersøgelsen er, at virksomheder med innovativ kant vil have en stærk konkurrencefordel på det fremtidige marked. Men at skabe innovativ kant kræver hårdt arbejde og en klart defineret strategi. Derfor bliver anbefalingen at du:

  • Ved hvor du gerne vil hen, og hvordan du når dertil
  • Ser længere frem end R&D
  • Fokuserer på menneskelige ressources i og udenfor virksomheden
  • Samarbejder med de rigtige partnere samt omhyggeligt måler din succes.

Er du klar til at tage udfordringen op?