SMV’er kan få del i 3 mia. kr.

Af Nils Henrik Wegener, partner i PwC

Nu får de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) en saltvands-indsprøjtning på 3 mia. kr. fra EU’s Regionalfond og Socialfond. Pengene skal være med til at styrke SMV’ernes forretningsmodeller og dermed skabe konkurrencekraft, vækst og nye arbejdspladser.

Pengene falder på et tørt sted, da mange SMV-ledere længe har siddet i en fastlåst situation. Det er nemlig fortsat en stor udfordring at få finansieret nye ideer og investeringer i nye forretningsmodeller. Derfor er denne saltvandsindsprøjtning meget velkommen.

De nye midler er øremærket til innovativ og bæredygtig vækst med fokus på energi- og ressourceeffektivitet, omstilling til grønne forretningsmodeller og iværksætteri. De skal samtidig være med til at forbedre inklusion og uddannelse af arbejdsstyrken.

Fornyet lyst til strategisk forandring

Mange SMV’er har siden 2008 arbejdet effektivt med at trimme forretningen, mens nye kompetencer skal i spil, når det gælder det strategiske arbejde med forretningsmodeller. Hos PwC oplever vi, at netop forandring og omstilling er den helt store udfordring for SMV’er i disse år.

Strategisk forandring kræver nemlig et helt nyt mindset hos såvel ejerlederen, lederteamet, organisationen og hos samarbejdspartnere. Derfor er det nødvendigt med bl.a. en solid værktøjskasse, der indeholder de rette værktøjer til forretningsudvikling, hvis man vil føre forandringerne succesfuldt ud i livet.

Er værktøjskassen på plads og har man et godt initiativ, er det oplagt at søge midlerne, som man kan få mere at vide om hos bl.a. Væksthusene, hvor der vælges operatører til puljerne. Det er afgørende, at virksomheden sætter sig godt ind i kravene til ansøgningen, inden der søges og sættes i gang.  

Mit råd er allerede nu at få skabt et strategisk overblik over virksomhedens forretningsmodel, og få identificeret, hvilke forandringer og omstillinger der kan øge konkurrencekraften og effekten på jobskabelsen. Ligger initiativerne i tråd med tilskudsmulighederne i virksomhedens region, er der gode muligheder for at få løst en del af udfordringen med finansiering af det gode initiativ.

Læs mere om strategisk forretningsudvikling her