Store virksomheder skal gennemføre lovpligtigt energisyn inden 5. december 2015

EU's energieffektiviseringsdirektiv fra oktober 2012 skal bidrage til at nå de samlede, nationale mål om reduktion i CO2 emissioner i 2020. Konkret skal alle store, danske virksomheder (over 250 ansatte globalt, årlig omsætning op mindst 50 mio. EUR eller en balance på minimum 43 mio. EUR) inden 5. december lade deres bygninger og produktionsanlæg underkaste energisyn af en godkendt energisynskonsulent eller virksomhedens normale eksterne verifikator af ISO 14001 eller ISO 50001 ledelsessystemer. Definitionen omfatter også offentlige virksomheder.

Energisynet skal pege på mulige energibesparelser men uden krav om, at besparelserne skal gennemføres.

Det antages, at kravet om energisyn påhviler ca. 500 virksomheder i Danmark med energiforbrug til produktion, varme og køling, samt yderligere 150 virksomheder med procesemissioner. Manglende rapportering om foretaget energisyn kan medføre bødestraf iht. lovens §22. Undtaget er blandt andet virksomheder med et samlet årligt elforbrug på under 100 MWh/år, skibe under 5000 bruttoregistertons og bygge/anlægsprojekter.

PwC kan rådgive om, hvilke krav virksomheder med europæiske aktiviteter og datterselskaber vil blive omfattet af, men PwC kan ikke foretage selve energisynet.

For yderligere information