Danmark blandt de dårligste i kampen mod korruption

Danmark gør ikke nok for at forhindre danske virksomheder i at medvirke til bestikkelse i udlandet. Det viser en ny rapport fra Transparency International. Det gælder især industrier med høj risiko for korruption som pharma, biotek, bygge og anlæg.

I en ny rapport fra anti-korruptions-foreningen Transparency International vurderes det, at Danmark ikke leverer en ordentlig indsats for at forhindre danske virksomheder i at medvirke til bestikkelse i udlandet. Danmark rangerer således lavt på listen over de 39 lande, som har tiltrådt OECD’s konvention mod bestikkelse i forhold til effektivt at håndhæve konventionens krav om harmonisering af lovgivning og om retsforfølgelse.

Danmark skraber bunden

Efter at man i 1997 vedtog OECD-konventionen ”Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions”, som et værktøj for medlemslande i kampen mod korruption, er konventionens mål om at skabe en korruptionsfri global handel langt fra nået. Som den nye rapport viser, er der i dag stadig 22 lande med begrænset eller ingen håndhævelse, heraf lande som Danmark, Grækenland, Rusland og Tyrkiet.

Konkrete anbefalinger

Rapporten konkluderer, at der kun er få forbedringer at spore, og at det er utilfredsstillende, at der ikke er sket flere fremskridt i kampen mod udenlandsk korruption. Rapporten anbefaler konkret regeringer i lande med manglende håndhævelse at tilbyde yderligere midler til håndhævelse af kampen mod korruption. Problemet er typisk, at nationale økonomiske interesser overtrumfer tilsagnet om korruptionsbekæmpelse, og at offentlige myndigheder derfor mangler ressourcer til at efterforske økonomisk kriminalitet.

Kan danske virksomheder se sig undtaget?

Til trods for at Danmark har en begrænset indsats i forhold til at håndhæve korruption, er dette ikke ensbetydende med, at danske virksomheder nødvendigvis kan se sig undtaget. Der er lande, der nemlig gør en stor indsats, og som har en international rækkevidde. Herunder kan nævnes USA med Foreign Corruption Practices Act (FCPA) samt Storbritannien med UK Bribery Act (UKBA), som allerede aktivt håndhæver og retsforfølger internationale virksomheder. Begge lovgivninger håndhæver især over for virksomheder, der opererer i industrier med høj risiko for korruption, herunder pharma og biotek/medico samt bygge og anlæg.

Hvad er risikoen for korruption? – Få en risikovurdering af PwC

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have en uforpligtende og fortrolig dialog vedrørende din virksomheds korruptionsrisici, og hvad du kan gøre for at afdække disse. PwC's eksperter kan give din virksomhed en risikovurdering, så du får overblik over din virksomheds eventuelle forretningsetiske udfordringer i forhold til branche, geografisk placering, organisationsstruktur mv.