U-landene: det går bedre, end de fleste tror

Verdens samlede plan for at bekæmpe fattigdom er FN’s 2015 mål. Og planen virker. Det viser en lang række vigtige fremskridt. Se fakta og test din egen viden om verdens udvikling.

PwC er virksomhedspartner i kampagnen Verdens Bedste Nyheder – som FN, Danida og 90 danske udviklingsorganisationer står bag. Formålet med Verdens Bedste Nyheder er at sprede de gode nyheder om verdens udvikling.

Andelen af ekstremt fattige er halveret

Siden 1990 er ekstrem fattigdom halveret, og andelen af mennesker, der skal overleve for mindre end 1,25 dollar om dagen, er faldet fra 43 % til 21 %. Det betyder, at der nu er knap 700 millioner færre ekstremt fattige, end der var i 1990.

Lige mange piger og drenge starter i 1. klasse

For første gang i verdenshistorien begynder lige mange piger og drenge i dag i skole. Det er et fantastisk fremskridt. Ikke kun for pigen, der kan realisere sit liv, få et job og tage kritisk stilling til de politikere, der leder landet. Faktisk også for hendes kommende børn. Hendes uddannelsesniveau har nemlig stor betydning, ikke bare for hendes sundhed og levealder, men også for hendes børns overlevelse.

Der dør 14.000 færre børn om dagen

Lige nu oplever Afrika det største fald i børnedødelighed, der nogensinde er set - noget sted i verden. Siden 1990 er børnedødeligheden blevet halveret. I de fleste afrikanske lande falder børnedødeligheden med rekordhastighed; dobbelt så hurtigt som i 90’erne og 00’erne - og meget hurtigere end under Kinas store fremskridt i 80’erne.

2 milliarder har fået adgang til rent vand

I år 2000 aftalte FN at halvere antallet af mennesker, der ikke har adgang til rent vand, inden 2015.  Det mål nåede verden allerede i 2012 – tre år før deadline. Det betyder, at to milliarder mennesker har fået adgang til rent vand siden 1990.

QUIZ: Hvor meget ved du egentlig om verdens udvikling?

Klik her og test din viden om FN’s 2015 mål http://verdensbedstenyheder.dk/quiz/


PwC er virksomhedspartner for Verdens Bedste Nyheder

Vi er med i Verdens Bedste Nyheder, fordi vi støtter op om FN’s Global Compact, og samtidig ønsker at bidrage til det positive budskab om den forskel danske organisationer skaber gennem deres engagement rundt om i verden.

"Vi ønsker at sprede budskabet om de gode udviklingshistorier, og samtidig understøtte budskabet om at samarbejde og partnerskaber bidrager til en bæredygtig udvikling i verden," udtaler PwC's leder indenfor CSR-rådgivning Anne-Louise Thon Schur.

Læs mere om Verdens Bedste Nyheder http://verdensbedstenyheder.dk/

Vil du vide mere om PwC’s ydelser inden for CSR-rådgivning og -revision? 

Læs mere her