Internationalt rammeværk for integreret rapportering netop vedtaget

Med rammen har virksomheder nu en international referenceramme for integreret rapportering, der bygger på en række principper, som IIRC (The International Integrated Reporting Council) forventer, at virksomhederne lægger til grund for den integrerede rapport.  

Rammeværket blev endeligt godkendt af IIRC og udgivet den 9. december, 2013. Arbejdet med udviklingen af rammen har stået på over længere tid og har senest involveret en høring, hvor en række forhold blev rejst herunder konkretisering af målgruppen for integreret rapportering.

Investorerne i fokus

Med den endelige ramme står det klart, at investorerne er den primære målgruppe for den integrerede rapport, som har til formål at beskrive virksomhedens værdiskabelse på kort, mellemlang og lang sigt.
Værdiskabelsen skal beskrives i en præcis kommunikation omhandlende virksomhedens strategi, ledelse, præstationer og fremtidsudsigter i lyset af det eksterne miljø, som virksomheden operer i.
PwC hilser det internationale rammeværk for integreret rapportering velkommen. Vi ser frem til at følge modtagelsen af rammeværket og indgå i dialog om mulighederne for udbredelsen af integreret rapportering blandt danske virksomheder og organisationer.


Læs mere om rammeværket på The International Integrated Reporting Council’s hjemmeside: http://www.theiirc.org/international-ir-framework/