Kom godt i gang med CSR-rapportering

CSR-udvalget under danske revisorer har udarbejdet publikationen "Godt i gang med CSR-rapportering", som er tiltænkt virksomheder, der ønsker at komme i gang med et CSR-rapporteringsforløb, eller som lige er påbegyndt et CSR-rapporteringsforløb. ”Godt i gang med CSR-rapportering” introducerer bl.a. nogle af de vigtigste overvejelser virksomheder bør gøre sig i forbindelse med CSR-rapportering.


Flere og flere virksomheder og organisationer gør sig overvejelser om at udarbejde en CSR-rapport, men for mange – specielt små og mellemstore virksomheder – kan det virke uoverskueligt at gå i gang.

Med afsæt i et udvalg af de seneste års vinderrapporter af foreningens CSR-rapportpris har CSR-udvalget udarbejdet online publikationen ”Godt i gang med CSR-rapportering”.

I ”Godt i gang med CSR-rapportering” introduceres nogle af de vigtigste overvejelser virksomheder og organisationer bør gøre sig i forbindelse med rapporteringsprocessen, og til inspiration indeholder ”Godt i gang med CSR-rapportering” praktiske eksempler fra de tidligere vinderrapporter.

Der eksisterer ikke en "one size fits all" inden for CSR-arbejdet, men de tidligere vindervirksomheder spænder bredt og giver derfor et godt indblik i forskellige tilgange til CSR-rapportering. Eksemplerne kommer primært fra små og mellemstore virksomheder og nyere rapportører, men er yderligere suppleret med uddrag fra en mere erfaren virksomheds rapport.


”Godt i gang med CSR rapportering” indeholder:

  • KOM GODT FRA START, der sætter fokus på at vælge en tilgang til CSR, der skaber forretningsmæssig værdi.
  • KØR, der har særligt fokus på forankring af CSR-rapporteringen i virksomheden
  • VEJEN VIDERE, der bidrager med inspiration og indsigt i tidens tendenser

    Du kan læse mere om ”Godt i gang med CSR rapportering” her