Få et overblik over lovkravene for bestikkelse og korruption

Lovgivning og praksis om bestikkelse og korruption er stadig nyt og forvirrende for mange virksomheder. Hvordan kan du afgøre om din virksomhed er omfattet lovgivningen? 
PwC kan hjælpe din virksomhed med at navigere i både ny lovgivning og de mange guidelines.
 

PwC anbefaler følgende guidelines til at skabe en øget forståelse for de lovmæssige krav til at etablere et effektivt anti-korruptionsprogram:
 
OECD: “Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance”:
http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/oecdantibriberyrecommendation2009.htm

US Department of Justice (‘DOJ’) og US Securities and Exchange Commission (‘SEC’): “A Resource Guide to the Foreign Corrupt Practices Act in 2012”: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/

UK Ministry of Justice published: “Guidance to the Bribery Act in April 2011”: https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance

Vurderer du, at det er relevant for din virksomhed at etablere et anti-korruptionsprogram, henviser PwC til Global Compact “A guide for Anti-Corruption Risk Assessment”: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/RiskAssessment_ConsultationDraft.pdf

Guiden gennemgår fra A-Z de overvejelser din virksomhed bør gøre sig når risici for bestikkelse og korruption identificeres:

  • Hvem er overordnet ansvarlig for risikostyringsprocessen? 
  • Hvordan måles og evalueres risici? 
  • Hvordan dokumenteres og afrapporteres risici? 

Samt mange andre relevante spørgsmål og svar der beskriver hvordan du kan etablere en struktureret proces for risikostyring af bestikkelse og korruption.