Menneskerettigheder er ved at blive en del af danske virksomheders CSR-rapportering

I en ny rapport fra Erhvervsstyrelsen om danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar, viser analysen, at virksomheder i regnskabsklasse C og D i nogen grad efterlever det nye lovkrav om rapportering på menneskerettigheder og klima.

Lovkravet har haft en positiv effekt på virksomhederne

Regnskabsåret 2013 var første gang, at de omfattede virksomheder skulle tage stilling til og redegøre for deres politik for menneskerettigheder. Med lovkravet til danske virksomheder i regnskabsklasse C og D øges fokus på virksomhederne til at være endnu mere samfundsansvarlige. Analysen fra Erhvervsstyrelsen viser, at lovkravet har haft en positiv effekt på virksomhederne, i forhold til at få dem til at udvikle en politik for menneskerettigheder. Rapporten viser, at 66 % af virksomhederne angiver, at de har en politik vedr. menneskerettigheder, mens 64 % her af redegør for indholdet af disse politikker.

Hvorvidt virksomheden oplyser, om den har en politik for menneskerettigheder eller ej?

  C D C+D
Ja 58 % 85 % 66 % (113)
Nej 42 % 15 % 34 % (57)
I alt 117 51 170

Kilde: ”Kortlægning af danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar”, Erhvervsstyrelsen 2014

Plads til forbedringer

Ifølge Human Rights specialist Patrick Shaw-Brown fra PwC, er en af de største udfordringer for virksomhederne – også her i Danmark – at de skal tænke menneskerettighederne ind i forhold til deres interessenter. Her bør de se på, hvilke forventninger interessenterne vil have til den ikke-finansielle rapportering, og hvordan virksomhederne påvirker menneskerettighederne i deres processer.
Selvom det selvfølgelig er vigtigt, at virksomheden analyserer deres samarbejdspartneres forhold til menneskerettigheder, peger Patrick Shaw-Brown på, at virksomhederne må tænke menneskerettighederne bredere ind i organisationen. Som han selv udtrykker: "one of the biggest and fastest-evolving risks that nearly every company faces in some way is data and the right to privacy – it’s things like this that can go right to the core, and to the value, of a lot of organizations".

Hvad kan virksomheder gøre for at forbedre deres arbejde med menneskerettigheder?

Virksomheder bør ifølge Patrick Shaw-Brown starte med at diskutere og udarbejde en plan for, hvordan deres menneskerettighedspolitik skal implementeres i virksomhedens processer. Han peger på, at man for eksempel kan diskutere, hvordan politikken implementeres i virksomhedens leverandørkæde.

Oplever du udfordringer i arbejdet med menneskerettigheder?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have en uforpligtende og fortrolig dialog vedrørende din virksomheds arbejde med menneskerettigheder, hvor vi drøfter jeres specifikke udfordringer. PwC's eksperter kan give dig overblik over din virksomheds eventuelle risici i forhold til branche, geografisk placering, organisationsstruktur mv.