Nyt krav om miljørapportering for de største danske virksomheder

Regeringen har sendt et lovforslag i høring om ændring af årsregnskabsloven, der gør det obligatorisk for de ca. 1100 største virksomheder i Danmark at forholde sig til miljøet, når de udarbejder deres årsregnskab.

Krav om miljørapportering

De ca. 1100 største danske virksomheder er i forvejen forpligtet til at rapportere på deres samfundsansvar, herunder specifikt på menneskerettigheder og klima. Men med indførelsen af et rapporteringskrav i årsregnskabsloven § 99 a stk. 3, ønsker regeringen samtidig at gøre det obligatorisk for virksomheder i regnskabsklasse store C og D at rapportere på deres arbejde med miljøet.

De grønne regnskaber afskaffes

Med indførelsen af lovkravet afskaffes i samme omgang de grønne regnskaber, som en række virksomheder indtil nu har været forpligtet til at udarbejde. Ca. 25 % af de virksomheder, der i dag indberetter deres grønne regnskaber, vil dog fortsat skulle indberette de vigtigste udledninger af problematiske stoffer til EU’s forureningsregister PRTR (Pollutant Release and Transfer Register).

Understøttende initiativer

Ud over det nye lovkrav øges fokus på virksomhedernes brug af Environmental Profit & Loss metoden, som er et økonomisk miljøregnskab, der giver virksomheden og dens interessenter gennemsigtighed i de reelle miljøbelastninger i virksomhedens værdikæde. Samtidig lægges der op til, at der udvikles et værktøj til benchmarking af virksomhedernes rapportering, der gør det muligt for interessenter at vurdere danske virksomheders arbejde med samfundsansvar. Desuden ønsker regeringen at understøtte brugen af miljøledelse gennem træning og sparring med virksomhederne inden for særlige brancher.

Kontakt os, hvis du har brug for sparring

Vil din virksomhed blive omfattet af de nye regler, og er du i tvivl om, hvordan I kan leve op til de nye oplysningskrav, er du velkommen til at kontakte os for input og sparring.