Ved du, hvor dine råmaterialer stammer fra?

Nøglen til at undgå skandaler i forsyningskæden ligger i at kende oprindelsen af sine råmaterialer. Alt fra hestekød til bomuld kan nu spores tilbage til kilden. Det kan hjælpe danske virksomheder til at sikre sig mod de risici, der ligger i en global og svært gennemskuelig forsyningskæde
 

Forøgede indtægter

At kende sin forsyningskæde indeholder mange fordele. Det kan eksempelvis hjælpe virksomheder med at sikre en højere afregningspris for sine produkter og øge sin toplinje. Tøj produceret af mere bæredygtigt bomuld kan sælges til en højere pris. Systemet er ganske sædvanligt indenfor fødevarer, hvor økologiske fødevarer kan sælges til en højere pris. Kaffe bliver ligeledes afregnet, alt efter hvilket land og hvilken region det stammer fra. Det bedste eksempel på, at en øget bevidsthed om proveniens kan øge indtægterne, finder man dog indenfor vinens verden. Her er sporbarhed så væsentlig, at vinproducenter er nødt til at sikre sig mod svindel med proveniensen.
 

Begrænsede risici

Et forøget kendskab til forsyningskæden kan ikke alene sikre en højere afregningspris, men det kan også hjælpe virksomheder til at begrænse deres risici. Her gælder det især de risici, virksomheder risikerer at løbe ind i fra led i forsyningskæden, man ikke kender til. Det kan enten være fra leverandører, der ikke lever op til virksomhedernes krav til miljørigtig produktion, eller ukendte underleverandører eller mellemmænd, der bruger råvarer og produktionsmetoder, der ikke er forenelige med den kvalitet i egne produkter, virksomhederne ønsker at levere. De senere år har der især været fokus på sporbarhed indenfor de følgende produktkategorier:

  • Madvarer, såsom kødprodukter
  • Økologisk eller mere bæredygtigt bomuld
  • Kaffe
  • Biobrændstof
  • Råstoffer fra konfliktzoner
  • FSC-mærket træ.

Sporbarhed af konfliktmineraler er så højt på den politiske dagsorden, at det er blevet et lovkrav i USA, at børsnoterede virksomheder skal oplyse om oprindelsesland for bestemte råstoffer.

Kravene kan også stamme fra interessegrupper såsom Cottoncampaign, der har haft succes med at sætte fokus på brugen af bomuld fra Uzbekistan. Den næste forbrugerkampagne kan være svær at forudse, men med et øget fokus på sporbarhed i sin leverandørkæde kan danske virksomheder ruste sig mod fremtidige risici og være klar til at agere hurtigt, hvis en skandale skulle være under opsejling.

De seneste fødevareskandaler i Danmark kan også medføre, at virksomheder pludselig skal til at forholde sig til nye lov- eller myndighedskrav, såsom nye krav om mærkning af fødevarer.
 

PwC’s Business Resilience team står klar til at hjælpe dig

PwC’s Business Resilience team tilbyder forretningsrådgivning til virksomheder, der ønsker at øge sin modstandsdygtighed overfor risici i leverandørkæden og øge sporbarhed af materialer, som fx bomuld, træ og biobrændstof. PwC har internationalt også investeret i GeoTraceability, der kan levere fremtidens sporbarhed af dine produkter helt tilbage til den enkelte bonde.

Kontakt os og få en snak om dine behov for at øge sporbarheden af dine råmaterialer eller øge synligheden i din leverandørkæde.