Fælles forsyningsselskab giver mere miljø for pengene

Der er gevinster at hente for både erhvervsliv og kunder, hvis ni sjællandske forsyningsselskaber rykker tættere sammen. Det viser PwC’s analyse af ni forsyningsselskaber og deres kommunale ejere.

Ni forsyningers muligheder for tættere samarbejde

Gennem et halvt år har PwC foretaget en grundig analyse af ni kommunale forsyninger med henblik på muligheder for et tættere samarbejde. Analysen ser på selskabernes struktur og økonomi samt ikke mindst hvilken type af samarbejde, som vil skabe de bedste betingelser for et fælles selskab og de borgere og virksomheder, som det kommer til at betjene.

Analysen fastslår, at et stort fælles forsyningsselskab kan blive et regionalt kraftcenter for erhvervslivet inden for klima og miljø. Et stort fælles selskab kan samtidig i højere grad imødekomme skærpede krav til effektivitet i lovgivningen, og dermed give forbrugerne mere miljø og forsyningssikkerhed for pengene.

Klar, parat til et fælles selskab?

Analysen blev offentliggjort den 6. maj 2014 og er blevet præsenteret for 200 borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser, direktører og medarbejdere i de ni selskaber. Nu starter den politiske proces, der skal skabe afklaring af, hvor mange der er parate til at gå ind i et fælles selskab.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til analysen. Ønsker du sparring til, hvordan dit selskab kan optimeres? Så book et uforpligtende møde med os til en dialog om dine behov.