Kina: Drastisk fald i udenlandske investeringer

I første halvdel af 2013 er investeringer fra private og statsejede kinesiske virksomheder faldet med over en tredjedel. Det viser en ny rapport fra PwC om udenlandske investeringer foretaget af kinesiske firmaer i årets første seks måneder.

Lavere vækst og ny politisk ledelse er årsagen

Rapporten, ”M&A 2013 Mid-Year Review and Outlook Press Briefing”, viser, at antallet af handler og opkøb faldt fra 95 til 78. Samtidig faldt investeringernes størrelse med over en tredjedel fra 234,5 milliarder kroner til 156 milliarder kroner. Det markante fald i investeringer skyldes en lavere økonomisk vækst og politiske tiltag fra den nye ledelse i Kommunistpartiet. Det har resulteret i en vent-og-se-attitude hos størstedelen af de kinesiske selskaber, som dermed har haft en afmattende effekt på virksomhedernes iver efter at investere i udlandet.

Den forsigtighed, vi ser i øjeblikket hos de kinesiske virksomheder, vil formentlig fortsætte ind i den sidste halvdel af 2013. Det skyldes, at de kinesiske selskaber afventer nye og flere politiske stramninger og reguleringer med den nye politiske ledelse i Kina, der har sat økonomiske reformer på dagsordenen ,” siger partner i PwC, Jørgen Juul Andersen, der til dagligt rådgiver Skandinaviske virksomheder, der ønsker at investere i Kina.

Europa er mest attraktiv at investere i

Når de kinesiske virksomheder alligevel har investeret i udlandet, så har Europa og Nordamerika været blandt de mest populære markeder. Det skyldes, at de kinesiske private virksomheder ofte går efter at investere i brands, know-how og teknologi, der kan udnyttes på hjemmemarkedet.
Europa er meget attraktiv at investere i for de private kinesiske virksomheder. Derfor forventer vi også, at risikovilligheden blandt de kinesiske selskaber vil vende tilbage, og situationen skal lige nu skal som et midlertidigt bump på vejen, ” siger partner i PwC, Jørgen Juul Andersen.