OPP-model overlever konkurs

I en artikel i Børsen fra den 28. august 2013 betegnes Pihl & Søns konkurs af lektor Ole Helby Petersen som et tilbageslag for OPP-modellen i Danmark, der nu ifølge artiklens overskrift har afsløret sine såkaldte svagheder. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at Pihl & Søns konkurs er et hårdt slag for byggebranchen. Men når det er slået fast, så er konkursen også med til at vise fordelene ved OPP-modellen.

Et eventuelt tab fra en konkurs hos enten entreprenøren eller en underleverandør rammer typisk OPP-selskabet, hvilket som oftest er ejet af entreprenøren, driftsleverandøren eller bankerne, som har tilvejebragt en eventuel finansiering. I OPP-modellen går den offentlige part således fri og bliver ikke påvirket af konkursen.

Den offentlige part har dermed samme rettigheder over for OPP-selskabet som før konkursen og skal fortsat kun betale for den løbende brug af bygningen, såfremt OPP-selskabet efterlever de stillede krav til bygningen i driftsperioden. Set ud fra et risikomæssigt perspektiv er OPP-modellen derfor langt at foretrække fremfor andre udbudsmodeller som eksempelvis totalentreprise, hvor bygherren, offentlige som private, bliver direkte påvirket af en eventuel konkurs.   

I konkurssagen om Pihl & Søn er eksempelvis Gribskov Kommune ikke i tvivl om, at man går fri af konkursen. Her har man fået bygget en ny skole og svømmehal som et OPP-projekt med Pihl & Søn i spidsen for byggeri og anlæg. Men konkursen hos entreprenøren får hverken betydning for udbedring af fejl under byggeriet eller den fremtidige drift.

Kemp & Lauritzen forsætter uanfægtet af konkursen OPP-selskabet, og borgmester Jan Ferdinandsen (K) fra Gribskov Kommune har i medierne da også udvist stort tilfredshed med, at kommunen har valgt netop en OPP-model. Han konkluderer, at kommunen fortsat ejer bygningerne, og at man med en langvarig driftsaftale har sikret sig et godt byggeri.

Eksemplet viser, hvordan OPP-modellen netop beskytter den offentlige part fra risici ved eksempelvis en konkurs hos leverandøren eller en underleverandør. Derfor er OPP-projekter også kommet for at blive, og vi oplever i disse år en stigende tendens til at benytte OPP-projekter.

Det er klart, at byggebranchen skal finde sine ben igen, når en så stor spiller som Phil & Søn, der i høj grad har været med til at præge det danske OPP-marked, går konkurs. Det er dog ligeledes et faktum, at en lang række af nye aktører har vist interesse for de igangværende og netop afsluttede OPP-udbud. Man kan således med sikkerhed forvente konkurrence fra flere end de to store tilbageværende aktører ved fremtidige OPP-udbud.