Hvad betyder EMIR for ikke-finansielle modparter?

Hvad er European Market Infrastructure Regulation (EMIR)?

Europa-Parlamentets og Europarådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) trådte i kraft den 16. august 2012.

De overordnede mål med EMIR er at reducere modpartsrisici og operationelle risici samt sikre øget gennemsigtighed på derivatmarkedet. For ikke-finansielle virksomheder har EMIR en række væsentlige konsekvenser. Disse kan du læse mere om i vedlagte folder.

Har du lyst til at vide mere eller et uforpligtende møde, er du meget velkommen til at kontakte os.