PwC’s Global Economic Crime Survey 2014

PwC’s Global Economic Crime Survey Infographic

Virksomhedskriminalitet bliver stadig mere udbredt. Globalt har 37 % af alle virksomheder været udsat for virksomhedskriminalitet inden for de seneste 2 år.

Dermed har virksomhederne oplevet en stigning i virksomhedskriminalitet i løbet af de seneste 2 år på 9 % i forhold til seneste undersøgelse om samme emne, som PwC foretog i 2011.

Virksomhedskriminalitet rammer fortsat virksomheder i alle størrelser uanset geografisk placering, og inden for stort set alle brancher. Det dækker bl.a. misbrug af aktiver, korruption, cybercrime, insider handel og regnskabsmæssig manipulation.

Bestikkelse og korruption udgør en større trussel

Bestikkelse og korruption udgør en stadig større andel af de opdagede tilfælde inden for virksomhedskriminalitet, og udgør nu globalt den tredje mest hyppige med 27 %, hvilket er en stigning på 13 % i forhold til seneste undersøgelse.

Cybercrime rykker op globalt

Ifølge undersøgelsen er det i alt 24 % af de ramte virksomheder, som har været offer for cybercrime, hvilket er en stigning på 4 % i forhold til 2011. Dermed indtager cybercrime globalt en fjerdeplads over de mest udbredte økonomiske kriminalitetsformer. I Danmark er det knap 36 % af de oplyste tilfælde, der har været cybercrime.

Fokus på virksomhedskriminalitet i indkøbsfunktionen

For første gang har PwC bedt respondenterne om at forholde sig til virksomhedskriminalitet i forbindelse med indkøb. Globalt har hele 29 % oplevet det, og dermed indtager denne type virksomhedskriminalitet en 2. plads over de mest udbredte former, kun overgået af kategorien misbrug af aktiver. I Danmark er det op mod 15 % af de adspurgte, der har været udsat for denne type af kriminalitet.  

Interne kontroller afslører kriminalitet

Undersøgelsen viser, at 55 % af virksomhedskriminaliteten bliver afsløret af virksomhedernes kontroller: såsom overvågning og analyse af mistænkelige transaktioner, intern revision eller kontinuet fokus på fraud risk management. Whistle-blower systemer og lignende kommunikation, intern som ekstern, afdækker cirka 23 % af forbrydelserne, mens den resterende og noget mindre del er dækket via fx medierne, politiet eller ved tilfælde.

I alt har 5.128 respondenter deltaget i undersøgelsen fra i alt 95 lande, herunder 118 virksomheder fra Danmark.