Kolding Kommune indgår historisk OPP-aftale

Kolding Kommune har indgået en aftale om opførelse og drift af et nyt plejecenter som OPP. PwC har som hovedrådgiver for Kolding Kommune haft ansvaret for at gennemføre den forudgående udbudsproces.

Efter en succesfuld udbudsproces er der nu indgået kontrakt mellem Kolding Kommune og et privat konsortium med Attendo A/S i spidsen. Kolding Kommune er derfor godt på vej til at etablere Danmarks første OPP-drevne plejecenter i Vonsild. Dette projekt omfatter både opførelsen af et nyt plejecenter, der forventes at stå klar primo 2015, og levering af pleje og omsorg til plejecenterets beboere over en 20-årig periode. Kontrakten har en værdi på over DKK 500 millioner. Kontrakten udgør på mange måder en milepæl inden for OPP i Danmark, da det er det første OPP inden for almensektoren samt det første OPP, hvor de ”varme hænder” indgår som del af udbuddet.

God dialog i udbudsprocessen resulterede i et bedre tilbud

Det er første gang, at levering af de indholdsmæssige ydelser og de fysiske rammer udbydes samlet.

Udbuddet er derfor en radikal nytænkning inden for OPP, fordi det indeholder hele pakken − lige fra det første spadestik til dagligdagen med den konkrete pleje af de ældre beboere, siger Torsten Schmidt-Jensen, OPP-rådgiver hos PwC.

Kolding Kommune har dermed brudt med traditionerne og de velkendte måder, hvorpå et plejecenter opføres og drives, og det har givet pote. Koldings borgmester, Jørn Pedersen, nævner i en pressemeddelelse af 17. april 2013, at den omfattende dialog i udbudsfasen utvivlsomt har resulteret i et bedre udbudsmateriale – og i sidste ende også et bedre tilbud:

Vi har konstateret en meget høj kvalitet i tilbuddene, og det er et resultat af det store arbejde i udbudsfasen. En fase, som har været en udbytterig designproces, hvor rigtig mange parter har været involveret, og som passer rigtig godt ind i Kolding Kommunes designvision, siger Jørn Pedersen.

Flere af landets kommuner går ligeledes med overvejelser om at udbyde opførelse og drift af nye plejecentre som OPP. Den netop indgåede aftale kan således vise sig at danne præcedens for flere fremtidige projekter inden for almensektoren.

Kontakt os

Har du brug for sparring om OPP? Eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst i samarbejde med vores kunder? Så kontakt os for et uforpligtende møde.

PwC er på verdensplan den førende rådgiver inden for OPP. Vores globale OPP-team består af flere end 450 medarbejdere.

Du kan læse mere om vores OPP-ydelser her