Erhvervsstyrelsens statusbrev for fonde

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2013 udsendt Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013, som omhandler følgende emner:

1. Erhvervsstyrelsens gennemgang af en række årsrapporter for 2012
2. Vederlag til bestyrelsen
3. Status på lov om erhvervsdrivende fonde
4. Anbefalinger for at få en hurtigere sagsbehandling