Europaparlamentet har nu vedtaget det nye regnskabsdirektiv

Europaparlamentet har nu vedtaget det nye regnskabsdirektiv til erstatning for de nuværende 2 regnskabsdirektiver. Herefter mangler alene rådets vedtagelse, som normalt er en formalitet.

Det forventes, at det nye direktiv skal indarbejdes i national lovgivning i løbet af 2 år. Et væsentligt formål med direktivet er at lempe de administrative byrder for små virksomheder, og der lægges op til såkaldt ”maksimumharmonisering” af regnskabskravene for disse virksomheder de enkelte lande imellem. Derved kan medlemsstaterne ikke stille større krav, end fastsat i direktivet.

Et andet væsentligt element er introduktionen af oplysninger om betalinger til det offentlige for visse sektorer.