Forslag til forbedringer af model for nedskrivning af finansielle instrumenter

IASB har udesendt et fornyet forslag til en model for nedskrivning på udlån som skal indgå i den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9 .

Der er tale om en model baseret på forventede tab i stedet for den nuværende model, hvor kun faktiske tab indregnes.  Læs mere herom i Straight Away.