Forslag til en begræset ændring af IAS 39, Financial Instruments og den kommende standard om finansielle instrumenter, IFRS 9, Financial Instruments

Forslaget er fremsat som følgende af bl.a. den europæiske regulering vedr. derivater (EMIR) som træder i kraft i løbet af 2013.

Efter forslaget skal en overførsel til en central clearing modpart som følge af indførelse af en regulering som eksempelvis EMIR ikke anses som en indfrielse af et sikringsinstrument, når der alene foretages de ændringer til aftalen som er nødvendiggjort af overførslen.

Læs mere herom i Straight Away.