Læs om det nye fortolkningsbidrag om indregning og måling af offentlige afgifter i Straight Away

Som fortolkning til IAS 37, hensatte forpligtelser har IASB udsendt et fortolkningsbidrag, IFRIC 21, som redegør for, hvordan virksomheder skal indregne og måle en afgift, som det offentlige pålægger virksomheden.

IFRIC 21 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere.