Guide vedrørende de nye IFRS regnskabsstandarder og fortolkninger med effekt for regnskabsåret 2013

PwC har netop udgivet en praktisk guide til de nye IFRS regnskabsstandarder og fortolkninger, der træder i kraft for regnskabsåret 2013.

De væsentligste ændringer til IFRS i 2013 vedrører ikrafttrædelsen af IFRS 10 - Koncernregnskaber, IFRS 11 - Fælles ordninger, IFRS 12 - Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder og IFRS 13 - Dagsværdimålinger.

Læs mere herom og ændringer til øvrige standarder i PwCs nye praktiske guide.