EIOPA lancerer ny stresstest

Den 30. april 2014 offentliggjorde European Insurance and Occupational Pensions Authority (”EIOPA”) specifikationer til en ny stresstest. Disse specifikationer adskiller sig på en række punkter fra specifikationerne fra LTGA-øvelsen, som "Ensartet beskyttelse af forsikringstagerne" baserer sig på.

De væsentligste ændringer relaterer sig til opgørelsen af diskonteringsrenten.

Derudover baseres Finanstilsynets rentekurve til opgørelse af hensættelser på forventningerne til en Solvens II-rentekurve, som de så ud i juni 2012. Danske firmaer vil derfor i resten af 2014 samt 2015 skulle overholde dansk lov, samtidig med at de fra 1. januar 2016 skal være klar til de endelige Solvens II-krav.

 

Udsendt maj 2014