PwC's IFRS News April 2013

Læs blandt andet om fornyet forslag til en model for nedskrivningen af udlån, som skal indgå i den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9.

Der er tale om en model der er baseret på forventet tab i stedet for den nuværende model, hvor kun faktiske tab indregnes.

Læs endvidere om de igangværende drøftelser om hvorledes diskonteringsrenten skal fastsættes på pensionsforpligtelser.